0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
Bohoslužby / Kázání

Lukáš 7; 36 – 50
více ...
Lukáš 19; 41 – 44
více ...
Jeremjáš 1; 4 – 10
více ...
Matouš 18; 1 – 5
více ...
Lukáš 9; 10 – 17
více ...
Jonáš 4; 1 – 11
více ...
1. Korintským 13; 1 – 13
více ...
Římanům 12; 17 – 21
více ...
Lukáš 14; 16 – 24
více ...
Lukáš 15; 8 – 10
více ...
1. Korintským 3; 16 – 17
více ...
Skutky apoštolů 8; 5 – 24
více ...
Numeri 6; 22 – 27
více ...
Jan 15; 1 – 8
více ...
Exodus 32; 7 – 14
více ...
Jób 25; 2 a Matouš 5; 9
více ...
2. Korintským 4; 16 – 18
více ...
Ezechiel 34; 1 – 11
více ...
Jan 11; 17 – 27
více ...
1. Korintským 15; 19 – 28
více ...
Jan 19; 28 – 30
více ...
Filipským 2; 5 – 11
více ...
Genesis 22; 1 – 14
více ...
Lukáš 22; 31 – 34 + 54 – 62
více ...
Jan 17; 15 – 21
více ...
Římanům 5; 1 – 5
více ...
Matouš 4; 1 – 11
více ...
Lukáš 8; 4 – 15
více ...
Skutky apoštolské 16; 9 – 15
více ...
Jan 6; 16 – 21
více ...
Matouš 8; 1 – 15
více ...
1. Korintským 3; 9 – 15
více ...
Římanům 12; 1 – 2
více ...
Žalm 90; 1 – 12
více ...
Žalm 127; 1 – 2
více ...
Jan 12; 44 – 46
více ...
Skutky apoštolské 7; 54 – 60
více ...
Lukáš 2; 8 – 20
více ...
Rozjímání nad písněmi Sváti Karáska
více ...
Matouš 2
více ...
Matouš 11; 2 – 11
více ...
Izajáš 63; 15 – 19
více ...
Jan 4; 5 – 14 + 25 – 29 + 39 – 42
více ...
1. Tesalonickým 5; 1 – 11
více ...
Matouš 25; 31 – 46
více ...
Lukáš 17; 20 – 36
více ...
Matouš 10; 26 - 33
více ...
Jan 2; 12 - 25
více ...
Efezským 1; 22 - 32
více ...
Marek 1; 35 - 38
více ...
Lukáš 16; 1 - 9
více ...
Jeremjáš 7; 1 - 11
více ...
Římanům 14; 7 - 9
více ...
Marek 8; 22 - 26
více ...
Marek 3; 31 - 35
více ...
Žalm 73
více ...
Jób 19; 25
více ...
Žalm 139
více ...
Žalm 8
více ...
Žalm 14
více ...
Žalm 82
více ...
Žalm 121
více ...
Jan 14; 1–6
více ...
Lukáš 14; 1–6
více ...
Matouš 10; 5–15
více ...
Jozue 1; 1-5 (rodinná bohoslužba)
více ...
Lukáš 17; 11-19
více ...
Izajáš 6; 1–11
více ...
1 Královská 19; 11–13 (Miloš Rejchrt)
více ...
Jeremjáš 31; 31–34
více ...
Lukáš 11; 5–13
více ...
Matouš 11; 25–30
více ...
Jan 15; 1–8 (mezinárodní bohoslužba)
více ...
videozáznam pro neděli 26. dubna 2020
více ...
videozáznam pro neděli 19. dubna 2020
více ...
videozáznam pro neděli 12. dubna 2020
více ...
Videozáznam z pobožnosti na Velký pátek 10. dubna 2020
více ...
Videozáznam z pobožnosti na Zelený čtvrtek 9. dubna 2020
více ...
Marek 14; 3 - 9
více ...
videozáznam pro neděli 29. března 2020
více ...
videozáznam pro neděli 22. března 2020
více ...
videozáznam pro neděli 15. března 2020
více ...
Matouš 1; 18–25
více ...
Jan 16; 33
více ...
Na text Genesis 33, 1-11
více ...
2. Samuelova 7; 1–7
více ...
Hle, volá Eliáše, říkali si někteří z těch, kdo stáli kolem Ježíše. Jiné zachránil, ale sám sebe zachránit nedokáže – tak teď volá na pomoc postavu zašlých věků, proslulou zázračnými činy; třeba Eliáš vstane z mrtvých a přijde ho sesadit z kříže. Třeba taky uvidíme nějaký zázrak. Nedočkali se.
více ...
Na text J 12,12-19
více ...
Na text: Lk 22,14-20
více ...
Na text: Kol 3,12-17
více ...
Římanům 11; 28 – 33
více ...
Efezským 6; 10 - 17
více ...
Lukáš 24; 13 - 35
více ...
Židům 12; 1 - 13
více ...
Matouš 10; 16 - 20
více ...
Genesis 4; 1 - 12
více ...
Genesis 3; 1 - 13 + 22 – 24
více ...
1. List Petrův 2; 6 - 10
více ...
Marek 6; 14 - 29
více ...
Numeri 6; 22 - 27
více ...
Jan 1; 1 - 18
více ...
Izajáš 40; 1 + 6 - 8 a Žalm 121
více ...
Marek l3; 32 - 37
více ...
Genesis 12; 10 - 20
více ...
Genesis 11; 28 - 12; 9
více ...
Izajáš 35
více ...
Lukáš 12; 15 - 21
více ...
Jan 16; 23 – 28 + 33
více ...
Bél a drak 1; 2 - 22
více ...
Skutky apoštolské 6; 1 - 7
více ...
Kazatel 9; 1 - 10
více ...
Skutky apoštolské 9; 1 - 9
více ...
Židům 13; 1–2
více ...
Izajáš 43; 1 - 3a
více ...
Jan 6; 30 - 35
více ...
Matouš 5; 20 - 24
více ...
Žalm 27; 1 + 7 - 14
více ...
Lukáš 6; 36 - 42
více ...
Izajáš 6; 1 – 13
více ...
Lukáš 24; 44 - 53
více ...
Jan 16; 23 - 33
více ...
Ezechiel 34; 11 - 16
více ...
Galatským 3; 26 - 29
více ...
Jan 21; 1 - 14
více ...
Matouš 28; 16 - 20
více ...
Lukáš 24; 1 - 12
více ...
Izajáš 65; 16 - 25
více ...
Žalm 8; 2
více ...
Matouš 9; 9 - 13
více ...
1. Korintským 12; 12 - 27
více ...
Matouš 2; 13 - 23
více ...
Jan 1; 43 - 46
více ...
Jan 18; 37
více ...
Izajáš 40; 1 - 5
více ...
Římanům 12; 17 - 21
více ...
Římanům 12; 17 - 21
více ...
Marek 2; 18 - 22
více ...
Marek 9; 14 - 27
více ...
Římanům 10; 9 - 17
více ...
Lukáš 7; 11 - 17
více ...
Marek 1; 40 - 45
více ...
Matouš 6; 1 - 4
více ...
Genesis 39; 1 - 23
více ...
Jan 11; 1 - 7 + 17 - 29 + 32 - 36 + 38 - 44
více ...
Lukáš 7; 36 - 50
více ...
Lukáš 6; 36 - 42
více ...
Skutky apoštolské 10; 34 – 37 + 42 – 48
více ...
Matouš 22; 11 - 14
více ...
1. list Petr 1; 3 + 13
více ...
2. list Korintským 13; 11 - 13
více ...
Matouš 22; 34 - 40 a Micheáš 6; 6 - 8
více ...
Skutky apoštolské 17; 22 - 28
více ...
Jan 10; 11 - 16
více ...
Skutky apoštolské 2; 22 - 24 + 36 - 39
více ...
Lukáš 24; 36 - 43
více ...
Matouš 26; 14 - 25
více ...
Jeremjáš 20; 7 - 11
více ...
Židům 4; 14 - 16
více ...
Jan 13; 34 - 35
více ...
Marek 4; 26 - 29
více ...
Matouš 8; 23 – 27
více ...
Exodus 3; 1 - 14
více ...
Marek 4; 35 - 41
více ...
Skutky apoštolské 10; 9 - 36
více ...
Žalm 117 a 1. Korintským 1; 10 - 13
více ...
Izajáš 42; 1 - 4
více ...
Žalm 73; 16 + 28
více ...
Izajáš 54; 10
více ...
Matouš 2; 1 - 12
více ...
Jan 1; 1 - 5 + 9 - 14
více ...
Izajáš 60; 1 - 7
více ...
Izajáš 46; 9 - 10
více ...
Ámos 5; 4 - 15
více ...
Filipským 4; 4 - 7
více ...
Jan 5; 24 - 27
více ...
Lukáš 15; 11 - 24
více ...
Matouš 12; 22 - 30
více ...
Micheáš 6; 6 - 8
více ...
Matouš 15; 29 - 39
více ...
Marek 2; 1 - 12
více ...
Lukáš 17; 5 - 6
více ...
Lukáš 17; 11 - 19
více ...
Kazatel 11; 1 - 8 + 12; 1a
více ...
Lukáš 7; 36 - 50
více ...
Matouš 13; 1 - 8 + 18 - 23
více ...
Skutky apoštolů 3; 1 - 16
více ...
Kazatel 2; 1 - 11
více ...
Matouš 7; 15 - 23
více ...
Genesis 21; 14 - 20
více ...
Marek 5; 21 - 43
více ...
Lukáš 15; 11 - 32
více ...
Lukáš 14; 15 - 24 + Kazatel 12; 1 - 7
více ...
Skutky apoštolské 2; 1 - 13
více ...
Jan 3; 1 - 15
více ...
Jan 7; 37 - 39
více ...
Efezským 1; 20 - 23
více ...
Skutky apoštolské 11; 19 - 26
více ...
Izajáš 58; 6 - 10 a Skutky apoštolské 4; 32 - 37
více ...
Skutky apoštolské 16; 23 - 34
více ...
1. list Janův 5; 1 - 4
více ...
Jan 10; 11 - 28
více ...
Jan 21; 15 - 19
více ...
Marek 16; 1 - 8
více ...
Izajáš 25; 6 - 8
více ...
Jan 19; 28 - 30 + 38 - 42
více ...
Zacharjáš 9; 9
více ...
Jan 17; 1 - 8
více ...
Matouš 15; 21 - 28
více ...
Jakub 1; 12 - 15
více ...
Lukáš 10; 38 - 42
více ...
Efezským 2; 18 - 22
více ...
Lukáš 17; 7 - 10
více ...
Římanům 15; 1 - 9
více ...
Lukáš 2; 41 - 52
více ...
2. list Korintským 8; 9
více ...
Titovi 3; 4 - 7
více ...
Lukáš 3; 1 - 14
více ...
Lukáš 1; 67 - 79
více ...
K poslechu je nahrávka bohoslužby.
více ...
Lukáš 1; 26 - 38
více ...
2. list Petrův 3; 8 - 13
více ...
Matouš 25; 31 - 46
více ...
Matouš 18; 23 - 35
více ...
Matouš 5; 38 - 48
více ...
Numeri 11; 4 - 12 + 14 - 17 + 24 - 25
více ...
Matouš 6; 11
více ...
Mezinárodní ekumenická bohoslužba / Jan 6; 66 - 71
více ...
Genesis 32; 23 - 32
více ...
1. Korintským 13; 13 a Zjevení Janovo 21; 3 - 4
více ...
Matouš 25; 14 - 30
více ...
1. list Korintským 2; 12 - 16
více ...
Římanům 6; 3 - 8
více ...
Lukáš 14; 15 - 24
více ...
Marek 4; 35 - 5; 2
více ...
1. list Korintským 2; 12 - 16
více ...
Lukáš 24; 50 - 53
více ...
Matouš 7; 7 - 11
více ...
Matouš 11; 25 - 30
více ...
Přísloví 8; 22 - 36
více ...
Soudců 16; 28
více ...
Jan 20; 24 - 29
více ...
1. Korintským 15; 1 - 11
více ...
Jan 19; 22
více ...
Marek 10; 35 - 45
více ...
Lukáš 9; 57 - 62
více ...
Marek 12; 1 - 12
více ...
Matouš 6; 16 - 18
více ...
Jan 12; 35 - 36
více ...
Exodus 4; 10 - 12
více ...
1. Samuelova 3; 1 - 10 + 19
více ...
Matouš 3; 13 - 17
více ...
Lukáš 4; 16 - 21
více ...
Matouš 11; 2 - 6
více ...
Skutky apoštolů 16; 25 - 34
více ...
Zacharjáš 9; 9 – 10
více ...
Zjevení Janovo 19; 6 - 9a
více ...
Filipským 3; 7 - 14
více ...
Matouš 13; 31 - 35
více ...
Jan 14; 6
více ...
Genesis 25; 21 - 26a
více ...
Skutky apoštolů 16; 25 - 34
více ...
Leviticus 19; 18
více ...
Izajáš 53; 4a + 5b
více ...
Efezským 2; 1 - 10
více ...
Numeri 12; 1 - 15
více ...
Numeri 19; 9
více ...
Římanům 15; 1 - 7
více ...
Matouš 17; 1 - 9
více ...
Kazatel 12; 1 - 7
více ...
Lukáš 5; 8b
více ...
Marek 2; 27
více ...
2. list Korintským 12; 7 - 10
více ...
Lukáš 7; 36 - 50
více ...
Ezechiel 37; 5
více ...
2. list Korintským 3; 17
více ...
Skutky apoštolské 21; 1 - 13
více ...
Zjevení Janovo 21; 1 - 4
více ...
Jan 16; 6 - 7
více ...
Koloským 1; 19
více ...
Matouš 21; 12 - 17
více ...
Matouš 12; 46 - 50 + 19; 13 - 15
více ...
1. list Janův 4; 12
více ...
Jan 20; 11 - 18
více ...
Lukáš 22; 31 - 34
více ...
Matouš 16; 21 - 23
více ...
2. list Korintským 1; 3 - 7 + 2; 3 - 4
více ...
Jan 4; 39 - 42
více ...
1. list Petrův 1; 13
více ...
Matouš 4; 5 - 11
více ...
Marek 15; 21
více ...
Marek 1; 16 - 20
více ...
Koloským 1; 15
více ...
Exodus 20; 5
více ...
2. Samuelova 12; 1 - 7a
více ...
Jozue 24; 1 + 15 - 18
více ...
Lukáš 8; 19 - 21
více ...
Lukáš 22; 25 - 26
více ...
Římanům 12; 17 - 21
více ...
Lukáš 2; 1 - 14
více ...
Jan 8; 47
více ...
Lukáš 3; 1 - 6
více ...
Žalm 24; 6 - 10
více ...
Lukáš 17; 26 - 29
více ...
Marek 2; 1 - 12
více ...
2. Korintským 5; 4
více ...
Lukáš 13; 10 - 17
více ...
Genesis 1; 27
více ...
Abakuk 3; 17 - 18
více ...
Jan 9; 11
více ...
Matouš 6; 25 — 33
více ...
Leviticus 19; 18
více ...
Skutky apoštolů 9; 1 - 19
více ...
Lukáš 19; 41 - 48
více ...
Lukáš 16; 1 - 9
více ...
Marek 5; 21 - 42
více ...
Přísloví 30; 24 - 33
více ...
Žalm 38; 19 + 22 - 23
více ...
Micheáš 3; 8
více ...
Lukáš 14; 15 - 24
více ...
Jan 14; 31 b
více ...
Jan 3; 1 - 17
více ...
Genesis 11; 1 - 9
více ...
Efezským 3; 14 - 19
více ...
Jeremiáš 17; 5 - 8
více ...
Matouš 11; 25 - 30
více ...
2. list Korintským 4; 6
více ...
Jan 20; 17
více ...
1. list Petrův 1; 3 - 9
více ...
Matouš 28; 1 - 7 + 16 - 20
více ...
Marek 15; 16 - 41
více ...
Žalm 147; 10 - 12
více ...
Matouš 9; 35 - 38
více ...
Matouš 4; 8 - 11
více ...
1. Korintským 13; 3 - 7 + 13
více ...
List Jakubův 1; 2 - 3 + 12 - 13
více ...
Matouš 4; 5 - 11
více ...
Jan 2; 1 - 12
více ...
Lukáš 3; 21 - 22
více ...
Jan 13; 34-35 + 14; 1
více ...
Matouš 1; 23
více ...
2. Korintským 5; l9
více ...
Matouš 2; 9b - 11
více ...
Jan 8; 12
více ...
Marek 13; 32 - 37
více ...
Nehemjáš 3; 34 - 4; 17
více ...
Matouš 23; 29 - 36
více ...
Marek 1; 14 - 15
více ...
Marek 14; 22
více ...
Matouš 9; 1 - 8
více ...
Záznam televizního pořadu.
více ...
Deuteronomium 10; 15 - 22
více ...
Židům 13; 14
více ...
Deuteronomium 10; 15 - 22
více ...
Marek 8; 27 - 33
více ...
Matouš 17; 1 - 9
více ...
Lukáš 7; 1 - 10
více ...
Matouš 5; 21 - 24
více ...
Marek 2; 27
více ...
Lukáš 15; 1 - 10
více ...
Kazatel 5; 15
více ...
Jan 7; 37 - 39
více ...
Jan 15; 1 - 9
více ...
Ezechiel 34; 31
více ...
Jan 21; 1 - 14
více ...
V neděli velikonoční jsme se radovali ze vzkříšení Pána Ježíše Krista. Při slavnostních bohoslužbách bylo v našem kostele pokřtěno 5 dětí a 2 ženy.
více ...
Jan 19; 16 - 30
více ...
Marek 10; 35 - 45
více ...
Matouš 4; 1 - 11
více ...
Genesis 24; 1 - 27
více ...
Lukáš 8; 4 - 15
více ...
Marek 10; 46 - 51
více ...
Přísloví 31; 1 + 4 - 7
více ...
Lukáš 15; 25 - 32
více ...
Lukáš 15; 20 - 24
více ...
Lukáš 15; 1 - 20a
více ...
Jan 20; 19 - 29
více ...
1. Korintským 15; 1 - 4 + 12 - 22
více ...
Jan 6; 1 - 15
více ...
Na stránkách Českého rozhlasu je možné si bohoslužby přímo poslechnout.
více ...
Genesis 8; 21 - 22
více ...
1. Korintským 5; 1 - 4
více ...
Deuteronomium 4; 31 - 32 a 1. Petrova 5; 7
více ...
Genesis 17; 15 - 21 a 18; 1 - 15
více ...
Jan 20; 17
více ...
Marek 15; 24 - 41
více ...
Izajáš 5; 1 - 4
více ...
Jan 9; 1 - 7
více ...
Lukáš 15; 1 - 11
více ...
Jan 15; 9 - 17
více ...
Lukáš 24; 13 – 24
více ...
Marek 14; 32 - 42
více ...
Jan 2; 13 - 22
více ...
Matouš 4; 1 - 11
více ...
Týden modliteb za jednotu křesťanů
více ...
© 2005 archa.cz