0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
Diakonie / SKP Ďáblice

Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko křesťanské pomoci v Praze, má od roku 1996 jedno ze svých pracovišť na kraji Prahy 8 v Ďáblicích.

Z tohoto místa je v okrajové části na severu Prahy poskytována sociální a pečovatelská služba lidem všech věkových kategorií v jejich domácím prostředí. Pomoc je určena také rodinám, které dlouhodobě pečují o své blízké se zdravotním postižením.

Služba je nabízena všem, kteří hledají pomoc jednorázově, krátkodobě i dlouhodobě.

Nevelký tým pečovatelek poskytuje tyto služby:
Pomoc při zajištění základních životních potřeb např.
- pomoc při osobní hygieně
- donáška a podání jídla
- nákupy
- pomoc při udržování domácnosti
Asistence a respitní péče umožňuje zastoupit stálé rodinné pečovatele i na několik hodin denně
Zapůjčení kompenzačních pomůcek na přechodnou dobu např. toaletní židle, invalidní vozík, chodítka, francouzské hole, sedačka do vany
Dovoz autem a doprovod i pro lidi na invalidním vozíku např. k lékaři, na pedikúru, ke kadeřníkovi atd.

Nákup specielně upraveného auta, kterým je možno zajistit dopravu lidí na invalidním vozíku, byl Diakonii ČCE, SKP v Praze umožněn realizací projektu, který je spolufinancován ze zdrojů EU Phare. Tento projekt je zaměřen především na poskytování sociálních služeb v místech, kde vzhledem k omezené veřejné dopravě není ještě pečovatelská služba v potřebné míře zavedena.

Diakonie ČCE, SKP v Praze při své práci spolupracuje s Obvodní pečovatelskou službou a dalšími organizacemi, které v regionu Prahy 8 poskytují sociální služby. Podporu nalézá i ve farním sboru Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku v Kobylisích.

Informace jsou poskytovány v kanceláři Diakonie ul. Ke Kinu 159/7, Praha 8 – Ďáblice nebo telefonicky na čísle 283 910 424.
© 2005 archa.cz