0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
Termíny / Nabídka

V červnu 2021 oslavíme 50. výročí otevření sborového domu a při této příležitosti bude vydána kniha Anny Boučkové: Příběh evangelického kostela v Praze-Kobylisích. Kniha (nejen) z umělecko-historického pohledu mapuje více než padesátiletý příběh domu, od počátečních úvah, přes dvě architektonické soutěže, spolupráci se švýcarským architektem Ernstem Giselem, až po samotnou výstavbu moderní brutalistní stavby, která byla z velké části financována ze zahraničních darů. Slavnostní otevření v červnu roku 1971, konané za přítomnosti delegátů ze Západní Evropy, bylo pro Českobratrskou církev evangelickou závanem naděje na počátku normalizace. Zvláštní důraz je v knize kladen na představení osobnosti a díla Ernsta Gisela, jehož účast na vzniku této sakrální stavby nemá na poli československé poválečné architektury obdoby. Opomenuta nezůstává ani dostavba v letech 1995–2001, iniciovaná tehdejším kobyliským farářem Jiřím P. Štorkem a realizovaná architekty Radovanem Schauflerem a Jakubem Roskovcem.

Kniha, založená na množství doposud nepublikovaných závěrů podložených archivním výzkumem a bohaté obrazové dokumentaci, je důležitým svědectvím o jedinečnosti sborového domu v Praze-Kobylisích. Texty a fotografie vychází na 100 stranách formátu 20×27 cm za cenu 210 Kč. Knihu si můžete již nyní předobjednat ve farní kanceláři nebo se zapište do připravené tabulky.Po mnoha letech práce vydá ČCE koncem roku 2021 nový zpěvník, který nahradí současně užívaný černý a oranžový zpěvník.
Z nich převezme většinu oblíbených písní a doplní je o spoustu nových. Přinese i různé další hudební a zpěvní formy, kánony, moderní písničky, responzoriální zpěvy...

Náš sbor zakoupí dostatečný počet výtisků pro bohoslužby i do zásoby. Zároveň zprostředkujeme hromadnou objednávku pro členy a přátele sboru, kteří si chtějí zpěvník koupit domů.
Cena zpěvníku v této objednávce bude nižší než při následném nákupu třeba v knihkupectví.

Chcete-li si zpěvník objednat, můžete:
- se zapsat do sdílené tabulky na tomto odkazu. Pravidla objednávání se dočtete přímo v tabulce.
- nebo se zapsat do objednávací listiny na sborové nástěnce
- nebo svou objednávku sdělit farářovi či některému členu staršovstva.

Uzávěrka objednávek je v neděli 2. 5. 2021.

Stručná data o zpěvníku:
- počet stran: cca 1200
- rozměry: 12x18 cm
- cena: 490 Kč*
- předpokládaný termín vydání: konec roku 2021
- seznam plánovaných písní: zde

* jde o cenu při hromadné objednávce do 2.5.2021
Později bude cena o 30-40 % vyšší.

I tak se ČCE snaží udržet cenu co nejnižší a již nyní je jasné, že nepokryje všechny náklady na přípravu zpěvníku.
Proto je vyhlášena veřejná sbírka na podporu vydání zpěvníku. Náš sbor se k připojil výnosem jedné z chrámových sbírek.

Další informace:
- Web nového zpěvníku, kde si můžete již nyní prohlédnout všechny písně z nového zpěvníku a dozvědět se mnoho podrobností.
- Dopis synodního seniora o vydání nového zpěvníku i o jeho financování.
Staršovstvo farního sboru nabízí pozůstalým možnost pohřebního rozloučení s jejich drahými v kostele U Jákobova žebříku. Přátelské a vlídné prostředí umožňuje prožít nerušené chvíle niterného rozloučení, vděčnosti, potěšení i povzbuzení.© 2005 archa.cz