0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
Termíny / Co bylo

Hostem byl Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu České republiky.
více ...
Poslechněte si unikátní nahrávku písně "Moc předivná" v podání japonských, korejských a českých křesťanů z kobyliského sboru
více ...
Tradiční bazar se v roce 2020 konal netradičně po internetu.
více ...
Oslava 20. výročí první mezinárodní ekumenické bohoslužby v kostele U Jákobova žebříku (1999-2019)
více ...
při rozhlasovém přenosu bohoslužeb od Jákobova žebříku v neděli 19. srpna 2018
více ...
V kostele U Jákobova žebříku dne 5. dubna 2018 od 19 hodin vystoupilo Stamicovo kvarteto na koncertu se skladbou Joseph Haydn: Posledních sedm slov Vykupitelových na kříži. Večerem provázel herec Jan Kačer.
více ...
Mezinárodní konference 16. ledna 2018 v kostele U Jákobova žebříku
více ...
aneb o bonsajích a lidech
více ...
V sobotu 16. září se již poněkolikáté kostel U Jákobova žebříku otevírá veřejnosti v rámci Dnů evropského dědictví.
více ...
Koncert U Jákobova žebříku
více ...
více ...
Srdečně Vás zveme v sobotu 15. října na (další) výtvarnou dílnu, tentokrát s tématem...
více ...
více ...
7. června 2015
více ...
více ...
více ...
Konfirmací to končí. Povinné chození na biblickou. U Večeře Páně jenom chleba (nekvašená šťáva z hroznů maximálně). Vánoční hry, zachraňování počtu dětí v nedělce a vybírání peněz na sbírce. Konfirmací bezpochyby končí jedna etapa života v církvi. Od teďka žádné vynucené chození do kostela a žádná přehnaná zbožnost!
více ...
29. 5. 2015 v Kobylisích
více ...
29. prosince 2014 – 2. ledna 2015
více ...
Rozhlasová bohoslužba 25. prosince 2014
více ...
v sobotu 22. listopadu
více ...
12. dubna od 14 hodin
více ...
26. února 2014
více ...
více ...
Pozvánka na setkání od úterních 19 hodin.
více ...
Desáté výročí úmrtí kobyliského faráře.
více ...
Připomněli jsme si výročí křesťanského občanského sdružení
více ...
Zkoušky pěveckého sboru Contiola Jacobi se v červnu již nekonají.
více ...
V pátek 1. června 2012 se od 18 hodin náš kostel zúčastnil projektu Noc kostelů 2012. Během večera si do našeho kostela našlo cestu 274 návštěvníků.
více ...
Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Mk 16, 15
více ...
Exodus 4; 10 - 12
více ...
Setkávání kobyliské mládeže.
více ...
V pátek 20. ledna od 19 hodin ve farnosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Praze-Kobylisích
více ...
Přijďte si od předvánočního shonu odpočinout na adventní večer do Ďáblic.
více ...
Se uskutečnil v kostele u Jákobova žebříku.
více ...
se uskutečnil v kostele u Jákobova žebříku
více ...
Na Sinajský poloostrov trochu jinak vyrazte tuto středu (26. října) od 19 hodin do kostela U Jákobova žebříku.
více ...
Zvolili jsme si druhého faráře místo odcházejícího Miloše Rejchrta.
více ...
Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku v Praze 8 - Kobylisích svolává v souladu s Církevním zřízením a řády na neděli 23. října roku 2011 v 9:30 hodin mimořádné volební sborové shromáždění.
více ...
Rok kohouta – čtení a beseda
více ...
…aneb jak jsme hledali druhého faráře.
více ...
aneb Sjezd nejen evangelické mládeže 2011
více ...
více ...
(tentokrát z Kobylis)
více ...
Prázdninový tábor s výukou angličtiny
více ...
i řekl jemu Hospodin:
vyslyšelť jsem modlitbu tvou a prosbu tvou, kteroužs se modlil přede mnou;
posvětil jsem domu toho, kterýž jsi vystavěl, aby přebývalo tam jméno mé
až na věky, a byly tu oči mé i srdce mé po všechny dny.
1. král. 9,4
více ...
Účastnili jsme se letošní Noci kostelů.
více ...
Na přelomu listopadu a prosince loňského roku proběhla v našem sboru vizitace seniora a seniorátní kurátorky Pražského seniorátu.
více ...
V rámci vizitace našeho sboru nás navštívili čelní představitelé Pražského seniorátu naší církve.
více ...
Ohlédnutí za konfirmací.
více ...
Pozvání na Volební sborové shromáždění, které se bude konat 11. dubna.
více ...
Záznam televizního pořadu.
více ...
Pozvání na Výroční sborové shromáždění, které se bude konat 21. března.
více ...
více ...
První květnová neděle v Kobylisích byla "česko-korejským dnem". Letos jsme se ke společenství Korejců a Čechů sešli již po osmé.
více ...
Seder znamená hebrejsky „řád“ a přes význam „řád pesachové večeře“ se toto slovo stalo označením večeře samé.
více ...
Na stránkách Českého rozhlasu je možné si bohoslužby přímo poslechnout.
více ...
Deuteronomium 4; 31 - 32 a 1. Petrova 5; 7
více ...
Církevní sbor ECAV Kežmarok navštívil ve dnech 10. - 15. července 2007 Prahu a náš farní sbor.
více ...
V neděli 24. června se konala v našem sboru konfirmační slavnost.
více ...
Zpěváci a muzikanti skupiny Jizeroš uvedli při nedělních bohoslužbách Lurdskou mši autora Marcela Štěpánka.
více ...
V soboru 12. května proběhl jarní úklid sborových prostor a nejbližšího okolí.
více ...
se konal v neděli 6. května 2007 po ekumenických bohoslužbách.
více ...
Proběhla instalace našeho druhého faráře.
více ...
Můj pobyt u českých bratří v Praze - Kobylisích.
více ...
Ohlédnutí za operou U Jákobova žebříku.
více ...
více ...
více ...
více ...
více ...
více ...
© 2005 archa.cz