0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
Kdo jsme / Historie

Průběh setkání Taizé v kobyliském kostele.
více ...
Budeme volit bratra faráře Miroslava Erdingera na jeho další funkční období.
více ...
in memoriam
více ...
Exodus 4; 10 - 12
více ...
Text ke 40. výročí otevření sborového domu v Kobylisích
více ...
Překlad německého textu z roku 1971
více ...
i řekl jemu Hospodin:
vyslyšelť jsem modlitbu tvou a prosbu tvou, kteroužs se modlil přede mnou;
posvětil jsem domu toho, kterýž jsi vystavěl, aby přebývalo tam jméno mé
až na věky, a byly tu oči mé i srdce mé po všechny dny.
1. král. 9,4
více ...
Zprávy o životě sboru v roce 2008 pro Výroční sborové shromáždění.
více ...
17. září 2006 byla při dalším mimořádném sborovému shromáždění staršovstvem předložena kandidatura bratra faráře Miloše Rejchrta. Sborové shromáždění ho zvolilo 2. farářem sboru a to od 1. 10. do 31. 12. 2006 na půl úvazku a od 1. 1. 2007 na úvazek celý.
více ...
V neděli 25. června 2006 se uskutečnilo mimořádné sborové shromáždění s jediným bodem programu – volbou 2. faráře sboru. Staršovstvo na toto místo kandidovalo sestru farářku Simonu Tesařovou, která byla zvolena a bude pracovat na půl úvazku do konce tohoto roku. Dál se chce věnovat vězeňské službě.
více ...
Připomínáme si výročí otevření sborového domu.
více ...
více ...
více ...
více ...
Kostel U Jákobova žebříku, pátek 4. července 2003.
více ...
více ...
více ...
více ...
© 2005 archa.cz