0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
Het kerkgebouw werd in 1971 gebouwd uit middelen van de zwitserse evangelische kerken (HEKS) als enig sacraal bouwwerk dat in de tijd van het communisme gerealiseerd werd. Verdere gelden kwamen uit Duitsland (GAW) en uit eigen middelen van de Evangelische Kerk der Boheemse Broeders en de gemeente van Kobylisy. Het architectonisch ontwerp werd geschonken door de zwitserse architect E. Giessel. Het huis kon dankzij deze gelukkige kunst een kwart eeuw dienst doen als geschonken toevluchtsoord. Tot op vandaag bewaart het deze bijzondere functie van toevluchtsoord nauwgezet en breidt die doelbewust uit.
Het huis is een plaats voor ge¨engageerde groepen, conferenties en seminars, evenals voor de overnachting van privé-personen en gezinnen die bereid zijn tot dienst aan anderen. Het volledig ontbreken van drempels geeft de bezoeker een natuurlijk gevoel van een niet-commerc¨ele sociale omgeving en is zo een uitnodiging voor mensen met een verminderde bewegingsvrijheid.
Het kerkelijk centrum doet inmiddels dertig jaar dienst. Ze speelt een rol in het netwerk van Europese relaties, in het profileren van een oecumenische geest en van respect voor elk individu. De zondagse eucharistische viering vormt het middelpunt van het leven van de gemeenschap. De inspiratie tot een zinvol leven van de gehele gemeenschap komt daaruit voort en keert er steeds naar terug.
We willen de vragen en noden van onze omgeving begrijpen en in gesprek daarmee zinnige werkmethoden vinden (bijvoorbeeld het ritme van een verblijf in ons kerkelijk centrum is gebaseerd op verhalen van Jacob). In samenwerking met binnen- en buitenlandse instituten en activiteiten scheppen we een milieu waar mensen van verschillende volken, rassen en minderheden elkaar kunnen ontmoeten (Aktion Sühnezeichen, het Theresienstadt-initiatief, de Eucumenische Academie, de vereniging van christelijke homoseksuelen Logos). Belangrijke partners zijn de Diakonie van de Evangelische Kerk der Boheemse Broeders, de Protestantse Theologische Faculteit der Karelsuniversiteit en de Presbyteriale Kerk van Korea. We zijn ook betrokken bij pastoraal werk in de Psychiatrische Kliniek in Praag-Bohnice. Verder ondersteunen we het uitgeven van theologische en pastorale publicaties en stimuleren we kunst en muziek door o.m. tentoonstellingen. Onze gemeenteleden ondersteunen deze activiteiten met gebed en financiĮle gaven.
De verbouwing van de kerk van de Evangelische Boheemse Broeders in Praag-Kobylisy (U Školské zahrady 1) is in het hart van de gemeente gerijpt door strijd, studies en experimenten in een periode van tien jaar. Uit een twintigtal voorstellen, waaronder ook buitenlandse, werd het ontwerp van het atelier Schauffler-Roskovec uit Praag gekozen, omdat die als enige aan alle gestelde eisen voldeed op zo’n manier was uitgewerkt dat de mogelijkheid van realisatie vertrouwen wekte.
Sinds Pinksteren 1997 draagt de kerk de naam „Bij Jakobs ladder“.
© 2005 archa.cz