0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Pravidelné události a setkání
Setkání v našem kostele v průběhu týdne

Pokud není uvedeno jinak, konají se všechna setkání v Kostele U Jákobova žebříku (popř. v jeho malém sále).

POZOR: setkání nebo jejich části označené fialově se z důvodu rizika nákazy coronavirem nemusejí konat.
Sledujte aktuální sborový kalendář

BOHOSLUŽBY

Každou 1. neděli v měsíci:
9:30 mezinárodní ekumenické bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně

Od druhé neděle v měsíci:
9:30 bohoslužby v češtině
11:30 bohoslužby v korejštině
14:00 bohoslužby v japonštině

Každou středu od 15:30 bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně v kostele sv. Václava v Bohnicích

Každou druhou středu v měsíci od 9:30 bohoslužby v domově pro seniory Nová slunečnice v Čimicích

BIBLICKÉ HODINY ČESKÉ

pro dospělé: čtvrtek od 18:30
pro děti: pátek od 14:30
konfirmační příprava: obvykle pátek od 14:30,
první neděli v měsíci setkání českých a korejských konfirmandů od 11:30
setkání mládeže: pro letošní školní rok zatím není dohodnuto
setkání střední generace (třicátníci): každé třetí úterý v měsíci od 19:00

DALŠÍ SETKÁNÍ

Mateřské centrum Benjamin
obvykle čtvrtky od 17 do 18:30, občas (dle dohody) pátek odpoledne
(přesný termín možno ověřit u Kornelie Kolářové, tel. 776 712 009)

Kavárnička (nejen pro seniory)
1. středa v měsíci od 14 do 16 hodin

Pěvecký sbor Contiola Jacobi
zkoušky pro letošní školní rok zatím nejsou dohodnuté

Sdružení Logos
Každou první neděli v měsíci od 14:30.

Otevřená fara - pastorační hodiny faráře
Středa od 9:00 do 11:00
nebo dle ústní či telefonické domluvy

BIBLICKÉ HODINY KOREJSKÉ

čtvrtek 10:00 - 12:00 - biblické hodiny pro dospělé
střídavě pátek od 21:00 nebo sobota od 7:00 - modlitební hodina
neděle po bohoslužbách - biblické hodiny pro děti a mládež.
© 2005 archa.cz