0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Sbírka solidarity s lidmi postiženými protiepidemickými opatřeními
Jak můžete přispět a ke komu vaše pomoc doputuje?

Pandemie COVIDu ovlivnila finanční situaci spousty z nás. Ale značně nerovnoměrně. Zatímco někteří přišli o práci a ocitli se ve finanční tísni, pro jiné to znamenalo jen mírné či žádné snížení příjmů a někomu se dokonce příjmy zvýšily. Náš sbor proto organizuje sbírku, jejíž výtěžek by měl pomoci zejména těm, kteří se kvůli COVIDu dostali do tíživé životní situace.

Protože chceme oslovit i dárce mimo náš sbor, rozhodli jsme se využít služeb dárcovského portálu "Z nesnáze 21" a na tuto sbírku vybírat přes něj.
Sbírka na tomto portálu byla již ukončena.

Členové sboru, kteří nemohou či nechtějí přispět přes dárcovský portál, mohou darovat prostřednictvím archové sbírky v kostele.

O rozdělení výnosu ze sbírky (komu bude jak velká finanční pomoc poskytnuta) rozhoduje staršovstvo.


Henri za pultemPrvním kandidátem je rodina naší sestry Beatrice. Její manžel Henri pracoval mnoho let jako kuchař v jedné pražské restauraci. V březnu minulého roku musela restaurace zavřít a její provoz již poté nebyl obnoven. Od jejího uzavření již Henri nedostal žádnou výplatu ani jinou finanční kompenzaci. Nakonec se rozhodl, že začne sám podnikat a v době částečného rozvolnění protiepidemických opatření si otevřel vlastní bistro. Pro zahájení podnikání si vzal půjčku, aby mohl upravit a vybavit pronajaté prostory. Záhy poté ovšem došlo k dalšímu zpřísnění lockdownu a jeho bistro mohlo pouze vydávat jídla. V současné době bistro funguje a pomalu si nachází své zákazníky, avšak rodina Henriho musí splácet vysokou půjčku a také platit nájem, který navzdory omezenému provozu zůstává ve stejné výši. Rodina navíc nemá vlastní bydlení, bydlí v pronajatém bytě. Henriho manželka se snaží vedle své náročné práce v nemocnici ještě vypomáhat v jejich podniku a kvůli splácení úvěru často bere noční směny. Je smutnou skutečností, že právě proto, že se Henri svou situaci rozhodl řešit aktivně a pustil se do vlastního podnikání, nedosáhne téměř na žádnou státní podporu lidí postižených proticovidovými opatřeními.

V tuto chvíli by finanční pomoc rodině Henriho pomohla snížit ztrátu ze zimního lockdownu a zamezit tak prodlení splátek úvěru a nájmu, které by pro rodinu mohlo mít vážné dopady. Je velká naděje, že spolu s jarním rozvolňováním opatření se obrat bistra opět zvýší a Henri bude schopen lépe řešit své finanční závazky. Prozatím pro něj ovšem představují velkou zátěž, s níž se přes veškeré úsilí sám těžko dokáže vyrovnat.

Různí lidé z církve se snaží Henrimu pomáhat i jinak – propagací na internetu, pořizováním fotografií, rozdáváním letáků či poradenstvím při jednání s úřady (pořád je naděje, že na nějaké odstupné či státní podporu Henri dosáhne).

Henriho rodině můžete pomoci i tím, že v jejich bistru občas nakoupíte nebo o této možnosti řeknete svým známým. Adresu, otevírací dobu i nabídku jídel najdete na www.henris.cz.


Další kandidátkou na poskytnutí pomoci je paní Pham. Žije v České republice 15 let a má trvalý pobyt. Je matka samoživitelka, žije se dvěma dcerami na Žižkově. Pracovala v restauraci, která kvůli COVIDU omezila provoz a paní Pham se ocitla dlouhodobě bez příjmu (kromě malého přivýdělku na brigádě). Nebyla tedy v období nouzových opatření schopna platit nájem a na nájemném v dubnu dlužila přes 40 tisíc Kč. Po znovuotevření restaurace se bude snažit dluh doplatit, ale nebude to pro ni snadné.

Paní Pham již dříve pomáhala Diakonie ČCE a společnost Kmotrovství (v obou pracuje členka našeho sboru Helena Hromádková). Pomáhají jí vyřídit sociální dávky a drobně přispěli i finančně. Výpadek příjmů byl však příliš vysoký, takže je potřeba i další podpora – například z našeho fondu solidarity.
Celkem bylo vybráno 94 802 Kč.
Všem dárcům děkujeme!

85 tisíc Kč jsme již věnovali rodině Henriho a paní Pham.
Zbývající prostředky necháváme ve "Fondu COVID solidarity" připravené pro další potřebné.


zpět ...
© 2005 archa.cz