0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Rekonstrukce a přístavba sborového domu
Víceletý projekt

Kostel Českobratrské církve evangelické v Praze – Kobylisích byl pojmenovaný v roce 1997 „U Jákobova žebříku“. Byla to jediná církevní stavba ČCE, realizovaná v dobách komunismu. Kostel, který je koncipován spolu se sborovým domem jako jedna stavba, byl postaven v roce 1971 z prostředků švýcarských evangelických církví (HEKS), s podílem církevních prostředků německých (GAW) a z vlastních prostředků Českobratrské církve evangelické a farního sboru v Kobylisích. Projekt daroval švýcarský architekt Ernst Gisel (* 8. 6. 1922). Kostel pak po celé čtvrtstoletí sloužil nejen farnímu sboru, ale nacházeli zde také přístřeší oficiální hosté Synodní rady ČCE, studenti bohosloví, angažované skupiny z NDR. Konala se v něm i celocírkevní setkávání mládeže. Po roce 1989, v době společenských změn a tvořící se demokratické společnosti, se stala naléhavou potřeba stavebních úprav sborového domu, aby mohl sloužit nejširší veřejnosti a zároveň optimalizoval provozní uspořádání objektu. Rekonstrukci projektoval Ateliér Schaufler-Roskovec. Stavba byla zahájena v listopadu 1995, probíhá v jednotlivých etapách postupně a za provozu, s ohledem na možnosti financování.zpět ...
© 2005 archa.cz