0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Další etapa stavby
Pokračování stavby v roce 2005

Provádění celé poslední etapy Rehabilitace Sborového domu je rozděleno do několika částí a bude probíhat postupně s ohledem na možnosti financování. Na podlaží pod kostelem naváže sedm nových ubytovacích pokojů pro hosty a malá kaple. Střecha této přístavby bude součástí nové kostelní zahrady v úrovni podlahy kostela. Směrem do zahrady se po zasklení části dnešní „mezery“ prodlouží vstupní hala kostela, přibude i nový víceúčelový sál s kuchyňkou. Schránky kolumbária na východním okraji nové zahrady budou osazeny v trubkové konstrukci popnuté břečťanem. Zemina z výkopů stavby a z výkopu pro prodloužení dnešního amfiteátru podél přístavby poslouží k nasypání kostelní zahrady do jedné roviny. Právě vybudování opěrných železobetonových stěn pro tuto zeminu proběhlo v červenci a srpnu 2005.


zpět ...
© 2005 archa.cz