0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Zpráva staršovstva o životě sboru za rok 2014
Milé sestry, milí bratři. Předkládáme vám zprávu o životě farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 Kobylisích za rok 2014, schválenou staršovstvem sboru na řádné schůzi 2. února 2015.

Také vloni usiloval farní sbor o šíření a přijímání slova Božího v kostele U Jákobova žebříku, který využíval společně s komunitou korejských a japonských křesťanů žijících v Praze. K jejich sborové činnosti jim poskytoval shromažďovací i kancelářské místnosti v prvním poschodí fary a k nedělním bohoslužbám jim dával k dispozici prostory kostela. Každou první neděli v měsíci s výjimkou prázdnin se v půl desáté dopoledne konaly společné mezinárodní bohoslužby konané česky a korejsky, jejichž trvalou součástí se stalo čtení Písma také v japonštině. Při společných bohoslužbách se vždy konalo vysluhování sv. večeře Páně. Bohoslužby vykonávali faráři české části sboru Miroslav Erdinger a Ondřej Kolář, spolu s korejským farářem Kwang-Hyun Ryu a japonským farářem Sinil Son. V dalších nedělích se konaly samostatné korejské bohoslužby vždy v půl dvanácté, a ve dvě hodiny odpoledne na ně navazovaly bohoslužby v japonštině. Po mezinárodních bohoslužbách bylo v přísálí připraveno malé pohoštění. Sestry a bratři z korejské části sboru se v týdnu scházeli k dalším vlastním sborovým akcím.

Nedílnou součástí sborového života se staly jarní mezinárodní den a podzimní bazar jídel. Vloni na jaře jsme se sešli v neděli 4. května a po společných bohoslužbách pod vedením Petra Kolínského především české a korejské děti vytvořily andílky, kteří zdobí strop naší haly. Společný oběd jsme v poledne zahájili modlitbou. Bazar jídel, která uvařili a upekli Korejci, Japonci a Češi, se konal v sobotu 29. listopadu. V dobré atmosféře, kterou podporovala hudební skupina Naholou 25 s účastí člena staršovstva bratra Josefa Jeřábka, se vybralo 38 133 Kč. Za výnos z prodeje jsme nakoupili více než sto dárků pro pacienty chronických oddělení Psychiatrické nemocnice v Bohnicích podle seznamu vytvořeného personálem. Dárky zabalili a jmenovkami opatřili účastníci biblické hodiny ve čtvrtek 18. prosince. S balením pomohli také členové sdružení LOGOS, kteří pak všechny pozvali k pohoštění v jídelně. Dárky na Štědrý večer pacientům léčebny předali bratři faráři Kwang-Hyun Ryu, Sinil Son, Miroslav Erdinger, Ondřej Kolář a jáhen Filip Němeček.

Ve farním sboru působili faráři Miroslav Erdinger a Ondřej Kolář. Oba pracovali nejen v kostele U Jákobova žebříku, ale také mezi pacienty Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Zaměstnanci sboru jsou i japonský farář Son a korejský farář Ryu. V kostele sv. Václava v areálu bohnické nemocnice se konaly bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně každou středu v 15.30. Bohoslužby se uskutečnily padesátkrát. Vykonával je bratr farář Kolář, kterého pětkrát zastoupil Jan Ratiborský.

Bratr farář Miroslav Erdinger a bratr farář Ondřej Kolář jsou členy týmu Spirituální péče Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, v jehož rámci se podíleli na skupinovém pastoračním sezení na oddělení závislostí, v doléčovacím pavilonu psychicky nemocných, prováděli pastorační péči na oddělení ochranné léčby nebo v pavilonu interny, a na přání pacientů vykonávali individuální návštěvy na dalších odděleních. Miroslav Erdinger vykonával pravidelná pastorační setkání především na oddělení sexuálních deviací a psychóz. Každý z farářů vykonal těchto náročných setkání během roku přibližně 80. Kolegové a personál v nemocnici příznivě hodnotili také fakt, že působili nikoliv za plat, ale z pověření staršovstva v rámci svého farářského úvazku.

Dalším působištěm Farního sboru mimo areál kostela je Domov seniorů „Slunečnice“ v Čimicích. Vloni tam bratr farář Erdinger vykonal čtyřiadvacetkrát dopolední bohoslužby, při některých z nich pastorační pracovnice Eliška Erdingerová patnáctkrát doprovázela sborový zpěv na klavír. Pětkrát se konal biblický program v odpolední Kavárničce, významná byla setkání o velikonocích a v době adventní. Velikonoční program pro seniory z Domova se sváteční promluvou bratra faráře Erdingera se konal v pondělí 14. dubna odpoledne. Adventní program se zvěstí o narození Krista, s účastí 40 dětí z Bratrské školy a s koledami zpívanými i obyvateli Domova, se konal 15. prosince odpoledne.

V prvním poschodí fary pracovala nezisková organizace zaměřená na misiologii ve střední a východní Evropě, nazvaná Středoevropské centrum misijních studií. S činností sborovou se prolíná také práce Komunitního centra, které se od roku 2006 podílí na zejména činnosti mateřského centra Benjamin nebo na organizaci sborových besed.

Kobyliský sbor téměř dvacet let poskytuje své prostory a všeobecnou podporu křesťanům s homosexuální orientací, kteří jsou členy Občanského sdružení LOGOS. Scházeli se každou první neděli v měsíci odpoledne. Duchovní část setkání připravoval bratr farář Kolář. Aktivita sdružení byla vloni na stabilně vysoké úrovni a jeho členové oceňují podporu kobyliského sboru. Byli jsme toho svědky i při společném balení dárků pro pacienty Psychiatrické nemocnice.

Nyní se věnujme popisu pravidelných setkání na půdě kostela U Jákobova žebříku. Kromě prázdnin se každou sudou středu v měsíci v půl desáté dopoledne, a v lichých týdnech každé úterý v pět hodin odpoledne, konaly schůzky mateřského klubu Benjamin, vedeného sestrou Eliškou Erdingerovou, s biblickým programem bratra faráře Erdingera. Od září roku 2014 se Benjamin schází pravidelně vždy v úterý odpoledne. Jeho schůzky byly příležitostí k setkání nejen členek sboru, ale také maminek s dětmi mimo církev, pro které měly chvíle v našem kostele dá se říct pastorační charakter. V úterý večer se scházely střídavě skupiny mládeže a tzv. střední generace, které vedl bratr farář Kolář. Na schůzky mládeže chodili v průměru čtyři účastníci, na střední generaci deset.

Ve středu ve dvě hodiny odpoledne se konaly pod vedením bratra faráře Erdingera biblické hodiny pro dospělé, které vždy ve druhé středě v měsíci vystřídala Kavárnička, oblíbené neformální setkání s pohoštěním a víceméně společenským programem. Ve čtvrtek v pět hodin odpoledne se scházel pěvecký kroužek Contiola Jacobi, který vedla Eliška Erdingerová. Čtvrteční večer od půl sedmé byl věnován biblické hodině, kterou vedl bratr farář Kolář, výjimečně také bratr farář Erdinger nebo jáhen Filip Němeček. Po biblické hodině se vžilo společné posezení dole v jídelně. Ve středu večer bývaly přibližně jednou do měsíce besedy, o kterých hovoří samostatná zpráva Komunitního centra U Jákobova žebříku.

Na předchozí charakteristiku navažme souhrnem událostí a důležitých údajů, jak je uvádí sborová statistika, kterou vede bratr Jan Polák.

V kostele U Jákobova žebříku se vloni konaly služby Boží osmapadesátkrát, při nichž byla sedmadvacetkrát vysluhována sv. večeře Páně. Dětské bohoslužby neboli nedělní školu měly děti čtyřiatřicetkrát. Vedli je Jan Bouček, Jan Šotola, manželé Lebedovi, manželé Beranovi a Anička Boučková. Ta také připravovala s paní farářovou Yeon Sil Cheong program pro korejsko-českou nedělní školu vždy první neděli v měsíci. Mezinárodní bohoslužby se konaly jedenáctkrát. Průměrná účast na shromážděních byla 72 účastníků. V roce 2014 kázali v Kobylisích rovnoměrně pětadvacetkrát Ondřej Kolář a pětadvacetkrát Miroslav Erdinger. Jednou měl bohoslužby japonský farář Sinil Son, jednou kázali Jiří Hoblík, korejský farář Kwang Hyun Ryu, Chang-Keun Kim, Michael Erdinger, Patr Mazur a dvakrát jáhen Filip Němeček. Po bohoslužbách, ať českých nebo korejských, se vžilo společné posezení v jídelně nebo přísálí, přes léto také na zahradě kostela. V loňském roce faráři U Jákobova žebříku pokřtili 4. května korejské dospělé Mun Su Zin a Kang Min Su, a 30. listopadu malého Antonína Čapka. Navždy se však také rozloučili se sestrou Jiřinkou Peršalovou.

V přípravě a přednesení sborových oznámení se střídali kurátor Pavel Veselý a místokurátorka Vlasta Rejentová, jednou četli ohlášky Jan Hon, Petr Kolínský, Jan Polák a Jan Ratiborský. Během roku jsme dvaačtyřicetkrát vyznávali Apoštolské vyznání víry, osmkrát jsme zpívali vyznání Nicejsko-cařihradské, jednou jsme zpívali píseň 605 začínající slovy My vyznáváme, a sedmkrát byly bohoslužby bez Creda. Vloni jsme při bohoslužbách zpívali celkem dvacet pět různých žalmů a sto padesát dva písní, při kterých sborový zpěv dvaačtyřicetkrát doprovázel Jiří Polák, jedenáctkrát Eliška Erdingerová a pětkrát Pavel Veselý.

V neděli 13. ledna byla mimořádná schůze staršovstva a týden na to mimořádné sborové shromáždění, obojí zaměřeno na otevření všeobecné diskuse o církevních restitucích a chytaném samofinancování farních sborů. V pátek 17. ledna jsme se zúčastnili shromáždění v katolické farnosti sv. Terezie v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Výkladem slova Božího posloužil bratr farář Miroslav Erdinger. V neděli 2. února se setkalo 12 členů sboru s 16 mladými Korejci na neformální besedě v Paris de Café. Odpoledne byla v našem kostele hostem občanského sdružení LOGOS sy­nod­ní kurátorka Lia Valková.Ve středu 5. února jsme se podíleli na seniorátním setkání korejské a české mládeže. Na pomoc rodinám v Etiopii a konkrétnímu sboru na Ukrajině jsme prostřednictvím Diakonie poslali po pěti tisících korunách.

Večerní biblická hodina 12. února měla masopustní charakter. 26. února večer jsme v péči bratra Miloše Rejchrta uspořádali koncert Kdo slyší houby hrát, na kterém se kromě autora Václava Hálka podíleli hudebníci manželé Tóthovi, pěvkyně Pavla Kšicová, houslista Jan Kvapil a autorka básní Markéta Hejná. Mezi posluchači byli i sestry a bratři z katolické farnosti od sv. Terezie. V neděli 16. března se konalo Výroční sborové shromáždění, které bylo součástí bohoslužeb, započatých v 9 ho­din. Během bohoslužeb 30. března zazněly a byly příznivě přijaty Dvořákovy Biblické písně v provedení Radomíra Melmuky a Ludmily Hudečkové. V sobotu 12. dubna se přibližně 40 českých a korejských dětí zúčastnilo velikonoční výtvarné dílny s malířem Janem Bártou, s nímž společně vytvořili malbu Ježíšův příjezd do Jeruzaléma, která zdobí stěnu našeho kostela. Výtvarná díla Jana Bárty a členů našeho sboru Petra Kolínského, Daniely Tinkové a Pavla Veselého byla vystavena na zdech v přísálí. Dramaturgii výstav měla v péči sestra farářová Nelly Kolářová. Začátek prožívání Velikonoc jsme jako už poněkolikáté zahájili na Zelený čtvrtek, tentokrát 17. dubna, čtením Pašijí a večeří Seder. Naši bratři faráři předali týmu Spirituální péče v Psychiatrické nemocnici 40 biblí, které sbor nemocnici daroval. Dopoledne ve středu 16. dubna vykonali oba faráři farního sboru velikonoční bohoslužby pro děti a učitele Bratrské školy.

Také vloni jsme se zúčastnili celostátní akce Noc kostelů, která se konala v pátek 23. května. České i korejské akce pro návštěvníky byly rozloženy do prostor celého sborového domu a lépe než dříve informovaly příchozí o životě kobyliského sboru. V sobotu 31. května uspořádali učitelé nedělní školy společný výlet pro děti do okolí Říčan, kterého se zúčastnilo přes třicet korejských a českých účastníků. Po návratu byla v kostele otevřena malá fotovýstava a na zahradě vzplál táborák. Při mezinárodních bohoslužbách 1. června zahrál na violoncello Nathan Son a několik písní zazpíval korejský ženský sbor ze Soulu. Po bohoslužbách byl otevřen Fair Trade obchůdek Jeden svět. Bohoslužby 15. června byly společné s členy společenství LOGOS, jeho čtyři členové se na nich podíleli. Na závěr školního roku vykonali bratři faráři Erdinger, Kolář a Rejchrt bohoslužby v Bratrské škole v Holešovicích. Ze školy přišlo písemné poděkování. 19. června provedl zvonař Petr Manoušek revizi zavěšení a elektrického ovládání zvonů na zvonici. Uskutečnily se dvě brigády na zahradě, zaměřené především na výměnu části plotu. Nakoupili jsme sedáky na židle do kostela. Na červencové schůzi staršovstva proběhl rozhovor o nové koncepci ubytování. Byl schválen návrh opustit hotelový způsob ubytování a pronajímat spodní pokoje českým a korejským studentkám. 20. července se konaly mimořádné mezinárodní bohoslužby s kázáním korejského faráře Chang-Keun Kima a vysluhováním večeře Páně.

Po celé letní prázdniny vykonávali bratři faráři bohoslužby jak v kostele U Jákobova žebříku, tak v kostele sv. Václava v areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. 1. září, tedy v první školní den, vykonali bratři faráři Erdinger a Kolář bohoslužby pro děti a učitele Bratrské školy v Holešovicích. V září nastoupil do sboru na jáhenskou praxi bratr Filip Němeček. Jeho mentorem je bratr farář Erdinger. V sobotu 13. září se konaly Dny evropského dědictví, ve kterých jsou otevřeny běžně nepřístupné stavby a památky. Přibližně o 30 návštěvníků našeho kostela se postaral Jan Polák. Od pátku do neděle 26. až 28. září se konal sborový pobyt v Bělči, kterého se zúčastnilo okolo čtyřicítky českých členů sboru a dvacet Korejců. Programem pátečního večera byla společná psychohra připravená bratry Michalem Novákem a Janem Šotolou, kdežto v sobotu nám korejští bratři velmi plasticky popsali zvláštnosti a nástrahy života korejských rodin v České republice. Večerní pobožnosti měl bratr farář Erdinger. Sobotní odpoledne, organizačně připravené Ondřejem Kolářem a Janem Boučkem, bylo věnováno především programu s dětmi, v němž dominovaly výjevy z Josefova života, výtvarně zpracované Petrem Kolínským a Janem Boučkem. Fotografie z Bělče pak visely po řadu měsíců na zdech v přísálí.

V září bratru faráři Kolářovi skončilo téměř roční administrování smíchovského sboru, kterým ho pověřilo vedení Pražského seniorátu. Během podzimu byly úspěšné a hojně navštívené brigády, zaměřené jak na důkladný úklid kostela včetně mytí oken, tak na dokončení úpravy a oplocení zahrady. V sobotu 22. listopadu se péčí Jana Boučka, Nelly Kolářové, manželů Lebedových a dalších uskutečnila výtvarná dílna, která byla zaměřena na výrobu adventních věnců a vánočních ozdob. Zúčastnilo se jí přibližně 60 dětí a rodičů. Protože br. farář Erdinger završil desetileté působení ve sboru, na které byl zvolen, v neděli 23. listopadu se uskutečnila nová volba na dobu do července 2017, kdy dosáhne důchodového věku. Byl zvolen 40 hlasy, když 33 hlasů bylo proti a 6 se zdrželo. Následně staršovstvo v důkladné diskusi konstatovalo, že je to signál k reflexi jak práce faráře, tak působení staršovstva. Na návrh bratra faráře Erdingera také staršovstvo všemi hlasy schválilo, že péči o vztahy s Korejci a Japonci bude mít na starosti bratr farář Kolář.

3. prosince vystoupilo v kostele přibližně před 40 posluchači ženské instrumentální trio Muzica Dolce Vita. Dětskou vánoční slavnost jsme uskutečnili v neděli 22. prosince, program s dětmi a maminkami z Benjamina, s dětmi z nedělní školy a z biblické hodiny, připravila Eliška Erdingerová. Na Štědrý den jsme se sešli v deset hodin večer k zamyšlení s brat­rem farářem Kolářem nad verši Sváti Karáska a zakladatele komunity Taizé bratra Rogera Schütze. K bohoslužbám na Hod Boží vánoční, kdy kázal bratr farář Erdinger, jsme přišli do kostela už v 9 hodin, protože je vysílal Český rozhlas. Se starým rokem jsme se od šesté hodiny večerní loučili programem, který na texty Jana Ámose Komenského připravili bratr farář Erdinger a jáhen Filip Němeček. Část posluchačů trávila na faře Silvestra do pozdních nočních hodin. Významný závěr loňského roku ve sborovém životě učinilo Evropské setkání mladých křesťanů organizované komunitou Taizé ve dnech 29. prosince až 2. ledna. 21 poutníků z Evropy bylo ubytováno ve sborovém domě, 14 v rodinách členů sboru, 16 v dalších rodinách. Silvestrovskou noc prožilo v našem kostele na 100 mladých křesťanů. Do organizace péče o poutníky se zapojilo přibližně 20 členů sboru.

Náš sbor je nadále součástí akce Adopce na dálku tím, že přispívá na tři adoptivní děti. Jsou to Amos Kizza z africké Ugandy a dívky Anitha D´Souza z oblasti Karnataka a Femina Suzan z Tamil Nadu v Indii. Všem třem dětem jsme nejen poskytli slíbené finanční prostředky, ale udržovali jsme s nimi živý písemný kontakt. Farní sbor v Kobylisích je také patronem Bratrské školy v Holešovicích. Miroslav Erdinger a Ondřej Kolář vykonali pro žáky a učitele školy bohoslužby jednak při zahájení a při ukončení školního roku, jednak v době postní. Ondřej Kolář vyučuje jednou měsíčně ve škole náboženství a zároveň vykonává funkci spirituála. Spolupráci sboru s Bratrskou školou v Holešovicích považuje staršovstvo za významnou součást působení farářů mimo kobyliský sbor.

Zaměstnanci sboru na pracovní smlouvu jsou Eliška Erdingerová, která má na starosti správu a provoz domu, a Olga Poláková, spravující ekonomickou a účetní stránku sboru. Technické problémy řešil a údržbářské práce na dohodu o provedení práce prováděl bratr Jiří Suk, stejným smluvním způsobem pečovala o ložní prádlo z ubytování sestra Vlaďka Štorková, úklid a pokojské práce vykonávala Antonina Yershova na živnostenský list. Poděkování vyslovme všem, kdo v neděli před bohoslužbami a ve středu před Kavárničkou přiváželi vlastními automobily do shromáždění méně pohyblivé sestry a bratry, manželům Kefurtovým za květiny na stůl Páně, Janě Plevové za vedení sborové kartotéky a za koláče na schůzích staršovstva, Evě Spárové za péči o farní zahradu, Janu Boučkovi za Terasu a řadu dalších věcí, a spolu s Janem Polákem a pastorační pracovnicí Eliškou Erdingerovou i za péči o naše webové stránky. Janu Polákovi za univerzální péči o věci sborové, a mnoha jiným za veškerou nezištnou pomoc v případě potřeby.

Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 - Kobylisích


zpět ...
© 2005 archa.cz