0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Zpráva staršovstva o životě sboru za rok 2013
Milé sestry, milí bratři,

předkládáme vám zprávu o životě farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 Kobylisích za rok 2013, schválenou staršovstvem sboru na řádné schůzi 3. března 2014.

Farní sbor vloni pokračoval v šíření a přijímání slova Božího v kostele U Jákobova žebříku, který využíval společně s komunitou korejských a japonských křesťanů žijících v Praze. K jejich sborové činnosti jim poskytoval shromažďovací i kancelářské místnosti v prvním poschodí fary a k nedělním bohoslužbám jim dával k dispozici prostory kostela. Každou první neděli v měsíci s výjimkou prázdnin se v půl desáté dopoledne konaly společné mezinárodní ekumenické bohoslužby konané česky a korejsky, jejichž trvalou součástí se stalo čtení Písma také v japonštině. Při společných bohoslužbách vždy bylo vysluhování sv. večeře Páně. Bohoslužby vykonávali faráři české části sboru Miroslav Erdinger a Ondřej Kolář, partnery jim byli korejští faráři Jong Sil Lee, Kwang-Hyun Ryu, a japonský farář Sinil Son. V dalších třech nedělích se konaly samostatné korejské bohoslužby vždy v půl dvanácté, a ve dvě hodiny odpoledne na ně navazovaly bohoslužby v japonštině. Po mezinárodních bohoslužbách bylo v přísálí pokaždé připraveno malé pohoštění. Sestry a bratři z korejské části sboru se v týdnu scházeli k dalším vlastním sborovým akcím.

Nedílnou součástí sborového života se staly jarní mezinárodní den a podzimní bazar jídel. Vloni jsme se sešli v neděli 5. května a po společných bohoslužbách jsme v mezičase pod vedením Viktorky Kolínské a Bartoloměje Veselého na zahradě společně zatančili mazurku. V téže době české a korejské děti vytvářely s Petrem Kolínským z nasbíraných PET lahví plastiku draka. Společný oběd jsme v poledne zahájili modlitbou. Bazar jídel, která uvařili a upekli Korejci, Japonci a Češi, se konal v sobotu 30. listopadu. V dobré atmosféře, kterou podporovala hudební skupina s účastí člena staršovstva bratra Josefa Jeřábka, se vybralo 38 794 korun. Za výnos z prodeje jsme nakoupili dárky pro pacienty chronických oddělení Psychiatrické nemocnice v Bohnicích podle seznamu vytvořeného personálem. Dárky zabalili a jmenovkami opatřili účastníci biblické hodiny ve čtvrtek 19. prosince. S balením pomohli také členové sdružení LOGOS, kteří pak všechny pozvali k pohoštění v jídelně. Dárky na Štědrý večer pacientům léčebny předali bratři faráři Miroslav Erdinger, Ondřej Kolář a korejský farář Kwang-Hyun Ryu.

*

Statutárním farářem farního sboru byl nadále bratr Miroslav Erdinger, jako druhý farář působil bratr Ondřej Kolář. Oba působili nejen v kostele U Jákobova žebříku, ale také mezi pacienty Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Zaměstnanci sboru jsou i japonský farář Sinil Son a korejský farář Kwang-Hyun Ryu. To je dobré vědět s ohledem na informaci o mzdových nákladech, ve zprávě sestry pokladní Olgy Polákové. V kostele sv. Václava v areálu bohnické nemocnice se konaly bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně každou středu v půl čtvrté odpoledne. Bohoslužby se uskutečnily padesátkrát. Vykonával je bratr farář Kolář, kterého zastoupili čtyřikrát Jan Ratiborský a dvakrát bratr farář Erdinger.

Bratr farář Miroslav Erdinger a bratr farář Ondřej Kolář jsou členy týmu Spirituální péče Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, v jehož rámci se podíleli na skupinovém pastoračním sezení na oddělení závislostí, v doléčovacím pavilonu psychicky nemocných, prováděli pastorační péči na oddělení ochranné léčby, a na přání pacientů vykonávali individuální návštěvy na dalších odděleních. Miroslav Erdinger vykonával pravidelná pastorační setkání především na oddělení sexuálních deviací a psychóz. Každý z farářů vykonal těchto náročných setkání během roku přibližně 40. V nemocnici působili nikoliv za plat, ale v rámci svého farářského úvazku. Taková služba není samozřejmá a je vykonávána s pověřením staršovstva. O své práci pravidelně informovali presbytery na schůzích staršovstva.

Dalším působištěm Farního sboru mimo areál kostela je Domov seniorů „Slunečnice“ v Čimicích. Vloni tam bratr farář Erdinger vykonal pětadvacetkrát dopolední bohoslužby, při mnoha z nich pastorační pracovnice Eliška Erdingerová doprovázela sborový zpěv na klavír. Šestkrát se konal biblický program v odpolední Kavárničce, významná byla setkání o velikonocích a v době postní. Velikonoční program pro seniory z Domova se konal v pondělí 25. března odpoledne. Sváteční promluvu měl bratr farář Erdinger, zazpívala sestra farářová Erdingerová s doprovodem bratra kurátora Veselého. Koncert podobného složení, ovšem se zvěstí o narození Krista a s koledami zpívanými i účastníky z Domova, jsme připravili 16. prosince, tedy v době postní. Účinkovaly s námi také děti z Bratrské školy v Holešovicích.

Funkci pastorační pracovnice plnila sestra Eliška Erdingerová nejen přípravou zmíněných programů, ale po celý rok také v desítkách rozhovorů, návštěvami sociálně potřebných, i péčí o nejmenší a školní děti.

V prvním poschodí fary pracovala nezisková organizace zaměřená na misiologii ve střední a východní Evropě, nazvaná Středoevropské centrum misijních studií.

*

Kobyliský sbor téměř dvacet let poskytuje své prostory a všeobecnou podporu křesťanům s homosexuální orientací, kteří jsou členy Občanského sdružení LOGOS. Scházeli se každou první neděli v měsíci odpoledne. Duchovní část setkání připravoval Ondřej Kolář. Aktivita sdružení byla vloni na vzestupné dráze a jeho členové podporu kobyliského sboru vítají a oceňují. Byli jsme toho svědky i při společném balení dárků pro pacienty nemocnice.

*

Nyní se věnujme popisu pravidelných setkání na půdě kostela U Jákobova žebříku. V pondělí ve čtyři hodiny se s výjimkou svátků a školních prázdnin konaly biblické hodiny pro děti. Od nového školního roku se na přání rodičů přesunuly na pátek. Vedla je pastorační pracovnice Eliška Erdingerová. Od září se začalo konat pod vedením bratra faráře Erdingera také konfirmační cvičení pro české a korejské děti, v tomto roce zatím odděleně. V úterý večer se scházely střídavě skupiny mládeže a tzv. střední generace, které vedl bratr farář Kolář. Na schůzky mládeže chodilo v průměru 6 účastníků, na střední generaci 9. Přibližně každé dva měsíce se konala společná schůzka české a korejské mládeže. Ve středu ve dvě hodiny odpoledne se konaly biblické hodiny pro dospělé, které vedl většinou bratr farář Erdinger. Změnu přinášela vždy druhá středa v měsíci, ve které se konala Kavárnička, oblíbené neformální setkání s malým pohoštěním a víceméně společenským programem, který připravovali manželé Erdingerovi. Kromě prázdnin se každou sudou středu v měsíci v půl desáté dopoledne, a v lichých týdnech v úterý v pět hodin odpoledne, konaly schůzky mateřského klubu Benjamin, vedeného sestrou Eliškou Erdingerovou, s biblickým programem bratra faráře Erdingera. Do Benjamina chodily nejen členky sboru, ale také maminky s dětmi mimo církev, pro které měla tato setkání pastorační, a někdy až misijní, charakter. Ve čtvrtek v pět hodin odpoledne se scházel pěvecký kroužek Contiola Jacobi, který vedla a dirigovala Eliška Erdingerová. Čtvrteční večer od půl sedmé byl věnován biblické hodině, kterou vedl bratr farář Kolář, výjimečně také bratr farář Rejchrt a bratr farář Erdinger. Po biblické hodině se vžilo společné posezení dole v jídelně. Ve středu večer bývaly přibližně jednou do měsíce besedy, o kterých hovoří samostatná zpráva Komunitního centra U Jákobova žebříku. K aktivitám Komunitního centra, působícího v souladu s Farním sborem, patří také například organizování mateřského klubu Benjamin.

*

Na předchozí charakteristiku navažme souhrnem událostí a důležitých údajů, připravených za pomoci sborové statistiky, kterou vede bratr Jan Polák.

V kostele U Jákobova žebříku se vloni konaly služby Boží šedesátkrát, při kterých byla třicetkrát vysluhována sv. večeře Páně. Dětské bohoslužby neboli nedělní školu měly děti sedmatřicetkrát. Vedli je Jan Bouček, Jan Šotola, Roman Lebeda, Eliška Erdingerová a Anička Boučková. Ta také připravovala s paní farářovou Yeon Sil Cheong program pro korejsko-českou nedělní školu první neděli v měsíci. Mezinárodní bohoslužby se konaly desetkrát. Průměrná účast na shromážděních byla 72 účastníků. V roce 2013 kázali v Kobylisích čtyřiadvacetkrát Miroslav Erdinger, dvaadvacetkrát Ondřej Kolář, jednou působili bratři Erdinger a Kolář společně, v tak zvaném dialogickém kázání. Jednou kázali společně také Petr Mazur a Miroslav Erdinger. Jednou měl bohoslužby japonský farář Sinil Son, jednou kázali Jiří Hoblík, generální sekretář Presbyterní církve v Koreji Hong Jung Lee, korejský farář Kwang-Hyun Ryu, dvakrát Jongsil Lee, Miloš Rejchrt a Jan Štefan. Po bohoslužbách, ať českých nebo korejských, se vžilo společné posezení v jídelně nebo přísálí, přes léto také na zahradě kostela. V loňském roce faráři U Jákobova žebříku pokřtili jedno malé dítě a jednoho dospělého. Navždy se však také rozloučili se členkou sboru sestrou Miladou Grigelovou, s Evou Nečesanou ze Svitav a s Karlem Štěpánkem z Jihlavy.

V přípravě a přednesení sborových ohlášení se střídali kurátor Pavel Veselý a místokurátorka Vlasta Rejentová, jednou četl ohlášky bratr farář Erdinger, jednou Josef Jeřábek, a třikrát byly bohoslužby bez ohlášení. Během roku jsme pětatřicetkrát vyznávali Apoštolské vyznání víry, sedmkrát jsme zpívali vyznání Nicejsko-cařihradské, dvakrát jsme zpívali píseň 605 začínající slovy My vyznáváme, čtyřikrát píseň 152 se slovy Věříme srdečně v jediného Boha, a dvanáctkrát byly bohoslužby bez Creda. Vloni jsme při bohoslužbách zpívali celkem dvacet devět různých žalmů a sto osmdesát tři písní, které osmatřicekrát doprovázel Jiří Polák, osmnáctkrát Eliška Erdingerová, třikrát Pavel Veselý a na závěr synodu Ladislav Moravetz.

V pátek 18. ledna loňského roku jsme se zúčastnili shromáždění v katolické farnosti sv. Terezie v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Výkladem slova Božího posloužil bratr farář Miroslav Erdinger. V úterý 7. února se konala prodloužená masopustní biblická hodina s účastí dětí. V neděli 10. března se konalo Výroční sborové shromáždění, které bylo součástí bohoslužeb, započatých v 9:00 hodin. V sobotu 23. března uspořádali učitelé nedělní školy kreativní odpoledne pro české a korejské děti, na kterém malovaly kraslice, pekly perníčky a pletly pomlázky. Dopoledne ve středu 27. března vykonali oba faráři farního sboru bohoslužby pro děti a učitele Bratrské školy. Na Zelený čtvrtek, který byl vloni 28. března, jsme vykonali čtení pašijových textů a měli společnou večeři seder pro 60 účastníků ze sboru a hostů. Ve čtvrtek 25. dubna jsme uskutečnili zdařilou výjezdní biblickou hodinu spojenou s vernisáží výstavy děl bratra Petra Kolínského. V sobotu 27. dubna se v našem kostele konalo seniorátní setkání kurátorů, pro které jsme připravili prostředí a pohoštění.

Loňská celostátní akce Noc kostelů se konala v pátek 24. května. Přestože ji můžeme považovat za zdařilou, staršovstvo doporučilo zvážit délku večera, zlepšit technickou úroveň videa i komentáře, zajistit větší srozumitelnost mluveného slova pro Korejce, nabídnout lepší informaci příchozím o architektuře kostela, zvonech, o duchovním životě sboru apod. V sobotu 1. června jsme uspořádali přibližně pro 40 dětí programové odpoledne, které se přes špatné počasí vydařilo a přispělo ke sbližování korejských a českých dětí. V pátek 21. června jsme na terase farního bytu uspořádali literární večer, kterého se zúčastnilo přes 30 návštěvníků. V neděli 23. června jsme uspořádali sborový den k 10. výročí úmrtí Jiřího Štorka. K této příležitosti sbor vydal jednak sborník vzpomínek na bratra faráře Štorka „Ohlédnutí“, jednak vyšel soubor jeho kázání. Na závěr školního roku vykonali bratři faráři Erdinger, Kolář a Rejchrt bohoslužby v Bratrské škole v Holešovicích. Ze školy přišlo písemné poděkování.

Bohoslužby vykonávali bratři faráři po celé letní prázdniny jak v kostele U Jákobova žebříku, tak v kostele sv. Václava v Bohnicích. Příznivá je skutečnosti, že účast v kostele neklesla pod 40 přítomných. V neděli 14. července byly společné bohoslužby se členy společenství LOGOS. V sobotu 14. září 2013 se přišlo podívat přibližně 50 návštěvníků do našeho kostela, který byl v rámci Dnů evropského dědictví otevřen k prohlídce veřejnosti. Během této akce jsou otevřeny různé, často běžně uzavřené objekty. Ve dnech 20. až 22. září se konal tradiční pobyt v Bělči, kterého se zúčastnilo 42 českých členů sboru a v sobotu také 20 Korejců. V pátečním večeru bratři faráři Erdinger a Kolář otevřeli téma „Modlitba v životě křesťana“, v sobotu večer jsme byli účastníky debaty „Pohled na život sboru“ očima jeho pěti členů. Na popud sociální pracovnice z bohnické nemocnice a na návrh bratra faráře Erdingera jsme ve sboru uskutečnili úspěšnou a vydatnou sbírku hygienických potřeb pro pacienty nemocnice. V neděli 27. října začaly bohoslužby už v devět hodin, protože se uskutečnil jejich přenos prostřednictvím Českého rozhlasu. Součástí bohoslužby byl také dialog o účasti našich farářů na Spirituální péči v Psychiatrické nemocnici. Po mezinárodních bohoslužbách 3. listopadu byl v zadní části kostela opět otevřen obchůdek Jeden svět. V sobotu 9. listopadu hostil náš kostel členy zasedání konventu Pražského seniorátu. Poskytl jim jak prostor k rokování, tak pohoštění. Bratr senior Roman Mazur pověřil bratra faráře Koláře administrováním náhle uprázdněného sboru na Smíchově. Ondřej Kolář se této práce ujal 1. listopadu a bude ji vykonávat pravděpodobně do léta roku 2014. Ve čtvrtek 14. listopadu se konala opět výjezdní biblická hodina, tentokrát do bývalého bytu Jaroslava Ježka v Kaprově ulici, zachovaného péčí Národního muzea a bratra Stanislava Kostihy ze společenství LOGOS. V sobotu večer 7. prosince měl v našem kostele koncert mužský ekumenický pěvecký sbor z Vysočiny, který se pak v neděli svým zpěvem podílel také na průběhu bohoslužeb. V sobotu 23. listopadu se uskutečnila další výtvarná dílna, která byla zaměřena na výrobu postních věnců a vánočních ozdob. Další večerní koncert se konal 20. prosince a jeho interprety byli japonští studenti. V prosinci se konal také koncert korejských a japonských hudebníků z Kobylis v kostele sv. Václava v Bohnicích, při mimořádné účasti téměř 200 posluchačů. Dětskou vánoční slavnost jsme uskutečnili v neděli 22. prosince. Připravili ji pastorační pracovnice Eliška Erdingerová s dětmi z nedělní školy, z dětské biblické hodiny, s maminkami a dětmi z Benjamina, ale i s konfirmandy a třicátníky. Svoji hereckou úlohu v biblickém příběhu přijali i oba faráři. Na Štědrý den jsme se sešli v deset hodin večer a měli jsme bohoslužby při mimořádné účasti 74 přítomných. Se starým rokem jsme se rozloučili společně večerním programem, který připravil bratr farář Erdinger. Novou tradicí na Silvestra se stává společné posezení do pozdních nočních hodin. Tentokrát si to dopřála přibližně třicítka členů sboru.

*

V roce 2013 farní sbor nadále přispíval v rámci akce Adopce na dálku na tři adoptivní děti. Jsou to Amos Kizza z africké Ugandy a dívky Anitha D´Souza z oblasti Karnataka a Femina Suzan z Tamil Nadu v Indii. Všem třem dětem jsme nejen poskytli slíbené finanční prostředky, ale udržovali jsme s nimi živý písemný kontakt. Farní sbor v Kobylisích je patronem Bratrské školy v Holešovicích. Miroslav Erdinger a Ondřej Kolář vykonali pro žáky a učitele školy bohoslužby jednak na zahájení školního roku, jednak v době postní. Ondřej Kolář vyučuje jednou měsíčně ve škole náboženství a zároveň vykonává funkci spirituála. Spolupráci sboru s Bratrskou školou v Holešovicích považuje staršovstvo za významnou součást působení farářů mimo kobyliský sbor. V loňském roce jsme na zdech v zadní části kostela uspořádali výtvarné výstavy sestrám Petře Fischerové a Daniele Tinkové, a bratru Petru Kolínskému. Vytváří se nová tradice, jejíž duší se stala sestra Kornélia Kolářová.

*

Veškerá dosud popsaná bohatá činnost ve sboru i mimo něj činila velký nárok nejen na práci farářů, na organizační schopnosti staršovstva, na jeho aktivitu, na účast a obětavost členů sboru, ale taky na práci a obětavost zaměstnanců farního sboru Olgy Polákové a Elišky Erdingerové. Bratr Josef Erdinger, který na smlouvu o dílo řešil technické problémy a prováděl údržbářské práce, dlouhodobě onemocněl. Proto jsme novou smlouvu uzavřeli s bratrem Jiřím Sukem. Kostelnické, tedy úklidové a pokojské práce, vykonávala k naší spokojenosti Antonina Yershova. V měsících květnu a listopadu jsme o sobotách uspořádali prospěšné brigády na farní zahradě.

Zmiňovaná činnost klade velké nároky taky na finanční zajištění. Kromě sbírek a saláru je zdrojem příjmu farního sboru pronájem majetku na Klapkově ulici a výnos z ubytování v našem sborovém domě. Tyto prostředky dovolovaly udržovat kostel a celý sborový dům v dobrém stavu. Vloni jsme například nechali udělat generální opravu ploché střechy nad přední částí kostela za 222 000 korun a vyměnili jsme okna v bytě bratra faráře Koláře za 123 000 korun. Výměna oken bude v dalších letech pokračovat. Péčí sestry Elišky Erdingerové, pracovnice odpovědné za stav a provoz sborových objektů, byly vyměňovány nebo opravovány předměty běžné potřeby, např. pračka, lednička apod. Tyto nákupy nebo opravy probíhaly se souhlasem staršovstva. Protože se vyskytly dotazy na myšlenku dostavby kostela, uvádíme znovu slova ze Zprávy na loňském výročním shromáždění: …staršovstvo konstatovalo, že nevidí potřebnost a využití dostavby kostela v původním rozsahu projektu a pověřilo statutární zástupce sboru k jednání s bratrem architektem Roskovcem o změně projektu. Toto jednání se uskutečnilo.

*

Nakonec vyslovme poděkování těm, kdo každou neděli a před středeční Kavárničkou přiváželi vlastními automobily do shromáždění méně pohyblivé sestry a bratry, manželům Kefurtovým za květiny na stůl Páně, Janě Plevové za vedení sborové kartotéky a za koláče na schůzích staršovstva, Janu Boučkovi za Terasu, a spolu s Janem Polákem a Eliškou Erdingerovou za péči o naše webové stránky. Bratru Jozue Kimovi za obětavé překládání při mezinárodních bohoslužbách a Janu Polákovi za univerzální péči o věci sborové, a mnoha jiným za veškerou nezištnou pomoc v případě potřeby.

Staršovstvo
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8-Kobylisíchzpět ...
© 2005 archa.cz