0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Bratrská škola patří do širší rodiny našeho sboru
Mezi početnými aktivitami našeho sboru mimo kostel u Jákobova žebříku má svoje významné místo také Bratrská škola. Slovo „bratrská“, obsažené v názvu školy i jejího zřizovatele, Českobratrské církve evangelické, odkazuje na tradici Jednoty bratrské, která proslula svým školstvím a vzdělaností vůbec – připomeňme jen Kralickou bibli nebo Jana Amose Komenského. Na tuto tradici navazuje také Bratrská škola a snaží se ji rozvíjet s ohledem na současné požadavky kladené na vzdělání dětí. O tom, jak se jí to v dnešní náročné době daří, nedávno na půdě našeho sboru poutavě hovořila paní ředitelka Mgr. Pavlína Radová.

Bratrská škola sídlí v pražských Holešovicích, pár kroků od stanice metra. Je to základní škola rodinného typu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy pro žáky 1.–5. ročníku. Škola je otevřená také pro děti, které vyžadují zvláštní pedagogickou péči nebo mají potíže s adaptací, a proto zde působí také tři speciální pedagogové. Jako jedna z prvních škol v naší republice zaštiťovala individuální (tedy domácí) vzdělávání, které je dnes již běžnou praxí.

Již několik let je náš sbor patronátním sborem Bratrské školy. Několikrát za rok slavíme společné bohoslužby, před Vánocemi a Velikonocemi se dětmi a vyučujícími naplní také náš kostel. Pravidelně jsme také zváni na školní vánoční hru v nedalekém Salesiánském divadle a minulý rok jsme k ní dokonce skromně přispěli hudebním doprovodem.

Od podzimu minulého roku k těmto setkáním přibylo také moje působení ve škole v dvojroli učitele náboženství a spirituála. Do školy jsem nastoupil po odchodu sestry farářky Ireny Škeříkové, která i přes svou nemoc do školy pravidelně docházela i v posledním roce svého života. Výuce se věnuji jeden den v měsíci (obvykle ve středu), kdy postupně vyučuji ve všech pěti třídách. Dětem se pokouším zprostředkovat svět bible, zejména její příběhy, ale i jejich dobové pozadí. Mé biblické hodiny ovšem nejsou jen předáváním informací, ale především cestou k tomu, aby si děti ve světle biblického svědectví dokázaly klást základní otázky týkající se smyslu života, hodnot a životních priorit a hledat vlastní odpovědi. Biblické texty nechtějí být vnímány jako dávná historie, ale otevírají prostor, do něhož člověk má vstoupit, objevit v něm své místo, nechat se oslovit a inspirovat k myšlení a jednání. Takové setkání dětí s biblí ovšem mohu pouze připravit a moderovat, nikoli vynutit nebo dokonce řídit předem určeným směrem. Je nakonec na dětech samotných, co si z něho odnesou.

Svou práci ve škole vnímám také jako službu pedagogickému sboru a případně i rodičům, projeví-li o ni zájem. Setkávám se s nimi k rozhovorům i modlitbám. Do školy chodím moc rád. Vládne zde příjemná atmosféra, laskavost, ohleduplnost, úcta k slabším a respekt k jedinečnosti každého dítěte. Právě tyto hodnoty, které ve škole nejsou jen prázdným heslem, ale každodenní praxí, tvoří její nezaměnitelný křesťanský charakter. Ve společnosti, která v dětech již od počátku pěstuje bezmyšlenkovitý konzum, honbu za zážitky a sebeprosazení na úkor bližních, je Bratrská škola sice malým, ale zřetelným svědectvím o Boží proměňující a obnovující moci.

Ondřej Kolář


zpět ...
© 2005 archa.cz