0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Zpráva staršovstva o životě sboru za rok 2012
Milé sestry, milí bratři. Předkládáme vám zprávu o životě farního sboru Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku v Praze 8-Kobylisích za rok 2012, schválenou staršovstvem sboru na řádné schůzi 4. února 2013.

V minulém roce farní sbor pokračoval v šíření a přijímání slova Božího a v otevřenosti vůči příchozím nejrůznějšího vyznání, rozličné barvy pleti nebo kulturního zázemí.

Kostel U Jákobova žebříku využíval společně s komunitou korejských křesťanů žijících v Praze, kterým k jejich sborové činnosti nadále poskytoval shromažďovací i kancelářské místnosti v prvním poschodí fary a k nedělním bohoslužbám jim dával k dispozici prostory kostela. Každou první neděli v měsíci s výjimkou prázdnin se v půl desáté dopoledne konaly společné mezinárodní ekumenické bohoslužby konané v korejštině, jejichž trvalou součástí se stalo čtení Písma také v japonštině a po určitou část roku i v mongolštině. Součástí společné bohoslužby vždy bylo vysluhování sv. večeře Páně. Bohoslužby vykonávali faráři české části a partnery jim byli korejský farář Jong Sil Lee, korejský vikář Kwang-Hyun Ryu a japonský farář Son Sinil. V dalších třech nedělích se konaly samostatné korejské bohoslužby vždy v půl dvanácté. Na ně ve dvě hodiny odpoledne navazovaly bohoslužby v japonštině a ve čtyři hodiny opět po určitou část roku i v mongolštině. Po ekumenických bohoslužbách bylo v přísálí pokaždé připraveno malé pohoštění. Sestry a bratři z korejské komunity se v týdnu scházeli k biblické hodině pro dospělé, pro mládež, a k dalším vlastním sborovým akcím.

Nedílnou součástí sborového života se staly nyní už tradiční jarní mezinárodní den a podzimní bazar jídel. V prvním případě jsme se sešli v neděli 6. května a po společných bohoslužbách jsme v mezičase na přání Korejců pod odborným vedením Viktorky Kolínské na zahradě společně zatančili český tanec mazurku. V poledne jsme modlitbou zahájili hodování nad jídly, která připravily korejské a české rodiny. Bazar jídel, která tentokrát uvařili a upekli Korejci, Japonci a Češi, se konal v sobotu 1. prosince. V dobré atmosféře, kterou podporovala hudební skupina s účastí bratra Josefa Jeřábka, se vybralo 35 051 Kč. Za výnos z prodeje jídel a pochutin jsme opět nakoupili dárky pro pacienty chronických oddělení Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Seznam obdarovaných, který vloni čítal sto jmen, tím se dostal na hranici organizačních možností členů staršovstva. V tomto smyslu budeme jednat s personálem léčebny. Dárky zabalili a jmenovkami opatřili účastníci dvou předvánočních čtvrtečních biblických hodin. Ve druhém případě pomohli také členové sdružení LOGOS, kteří pak pro všechny připravili pohoštění. Dárky na Štědrý večer pacientům léčebny předali bratři faráři Miroslav Erdinger, Ondřej Kolář a korejský vikář Kwang-Hyun Ryu.

Statutárním farářem byl vloni i nadále Miroslav Erdinger, avšak na místě druhého faráře došlo ke změně. Bratr farář Miloš Rejchrt odešel do důchodu a místo něho, jak jistě víte, sbor vybral a zvolil Ondřeje Koláře, který nastoupil do funkce 1. prosince 2011. To znamená, že po celý loňský rok v našem farním sboru už naplno pracoval. Začal působit nejen U Jákobova žebříku, ale také mezi pacienty Psychiatrické léčebny v Bohnicích, což je důležitým charakteristickým rysem práce kobyliského sboru. V areálu léčebny v kostele sv. Václava se konaly každou středu v půl čtvrté odpoledne bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně. Bohoslužby se uskutečnily padesátkrát. Vykonával je bratr farář Kolář, kterého třikrát zastoupil Jan Ratiborský a dvakrát Miroslav Erdinger.

Jak Miroslav Erdinger, tak Ondřej Kolář, jsou členy týmu Spirituální péče, kde působili nikoliv za plat nebo za honorář, ale v rámci svého farářského úvazku. To není samozřejmé nebo obvyklé a staršovstvo tento přístup přijímá s potěšením. Podíleli se na skupinovém pastoračním sezení na oddělení závislostí, v doléčovacím pavilonu psychicky nemocných, prováděli pastorační péči na oddělení ochranné léčby, a na přání pacientů vykonávali individuální návštěvy na dalších odděleních. Miroslav Erdinger vykonával pravidelná pastorační setkání především na oddělení sexuálních deviací a psychóz. Těmto náročným setkáním faráři věnovali vždy čtvrtek a pátek a během roku jich každý vykonal přibližně čtyřicet. O své práci pravidelně informovali presbytery na schůzích staršovstva.

Dalším působištěm Farního sboru mimo areál kostela je Domov důchodců „Slunečnice“ v Čimicích, ve kterém je od loňského listopadu otevřena kaple. Vloni tam bratr farář Erdinger vykonal patnáctkrát dopolední bohoslužby, při deseti z nich pastorační pracovnice Eliška Erdingerová doprovázela sborový zpěv na klavír. Šestkrát se konal biblický program v odpolední Kavárničce, významná byla setkání o velikonocích a v době adventní. Velikonoční setkání s programem pro seniory z Domova se konalo 28. března odpoledne, kdy k nim promluvil bratr farář Erdinger, zazpívala sestra farářová Erdingerová s doprovodem bratra kurátora Veselého a skupina dětí z našeho sboru zahrála na flétny, na klavír, zazpívala a dokonce i zatančila. Koncert podobného složení, ovšem se zvěstí o narození Krista a s koledami zpívanými i účastníky z Domova, jsme připravili také 19. prosince, tedy v době adventní.

Funkci pastorační pracovnice plnila sestra Eliška Erdingerová nejen přípravou zmíněných programů, ale po celý rok také v desítkách rozhovorů, návštěvami sociálně potřebných, i péčí o nejmenší a školní děti.

V prvním poschodí fary pracovala nezisková organizace zaměřená na misiologii ve střední a východní Evropě, nazvaná Středoevropské centrum misijních studií.

Kobyliský sbor více než patnáct let poskytuje své prostory a všeobecnou podporu členům Občanského sdružení LOGOS, což jsou křesťa­né s homosexuální orientací. Scházeli se každou první neděli v měsíci odpoledne, tedy v den konání mezinárodní bohoslužby. Duchovní část setkání připravoval Ondřej Kolář. V loňském roce se aktivita společenství opět zvětšila a jsme svědky skutečnosti, že jeho členové podporu kobyliského sboru vítají a oceňují. Bylo to poznat i při rozhovorech na zmiňovaném setkání, které členové sdružení připravili po balení dárků pro pacienty léčebny.

Oproti podpoře a spolupráci se sdružením LOGOS zůstává ve stínu zájmu pracoviště Střediska křesťanské pomoci Diakonie v Ďáblicích, vůči jehož činnosti cítil kobyliský sbor od počátku jistou odpovědnost. Přitom i nadále by bylo správné dbát na to, aby práce pečovatelek stále měla diakonický charakter.

Nyní se věnujme popisu pravidelných setkání na půdě kostela U Jákobova žebříku. V pondělí ve čtyři hodiny se s výjimkou svátků a školních prázdnin konaly biblické hodiny pro děti, které vedla pastorační pracovnice Eliška Erdingerová. Od prvních týdnů loňského roku se začaly pod vedením bratra faráře Koláře v úterý večer střídavě scházet skupiny mládeže a střední generace. Na schůzky mládeže chodilo v průměru 6 účastníků, na střední generaci 9. Od podzimu se navíc přibližně každé dva měsíce koná společná schůzka české a korejské mládeže. Ve středu ve dvě hodiny odpoledne se konaly biblické hodiny pro dospělé, které vedl většinou bratr farář Erdinger. Změnu přinášela vždy druhá středa v měsíci, ve které se konala Kavárnička. Bývá to neformální setkání s malým pohoštěním a víceméně společenským programem, který rovněž připravoval a vedl bratr farář Erdinger. Každou sudou středu v měsíci v půl desáté dopoledne, opět kromě prázdnin a svátků, konaly se schůzky mateřského klubu Benjamin, vedeného sestrou Erdingerovou a bratrem Erdingerem.

Do Benjamina chodily se svými malými dětmi nejen členky sboru, ale také maminky mimo církev, pro které měla tato setkání pastorační a někdy až misijní charakter. Ve čtvrtek v pět hodin odpoledne se do června scházel přibližně dvanáctičlenný pěvecký kroužek, vedený dirigentem Tomášem Najbrtem. Po školních prázdninách bratr Najbrt nastoupil do zahraničního angažmá, takže od té doby se pěvecký kroužek scházel nepravidelně podle potřeby. V závěru roku jeho vedení převzala Eliška Erdingerová. Čtvrteční večer od půl sedmé byl věnován biblické hodině, kterou vedl Ondřej Kolář. Jednou ho zastoupili bratři faráři Erdinger a Rejchrt, jednou v rámci studijní praxe Lukáš Vyoral. Po biblické hodině se vžilo společné posezení dole v jídelně. Ve středu večer bývaly přibližně jednou do měsíce besedy, o kterých hovoří samostatná zpráva Komunitního centra U Jákobova žebříku. K aktivitám Komunitního centra, působícího v souladu s Farním sborem, patří také například organizování mateřského klubu Benjamin, pro který z vypsaných grantů získalo pískoviště nebo dětský domeček do farní zahrady.

Na předchozí charakteristiku navažme souhrnem událostí a důležitých údajů, připravených za pomoci sborové statistiky, kterou vede bratr Jan Polák.

V kostele U Jákobova žebříku se vloni konalo šedesát služeb Božích, při kterých byla šestadvacetkrát vysluhována sv. večeře Páně. Mezinárodní bohoslužby se konaly desetkrát. Průměrná účast na shromážděních byla 73 členů, což je o tři méně, než v předchozích dvou letech. V roce 2012 kázal v Kobylisích pětadvacetkrát Miroslav Erdinger, šestadvacetkrát Ondřej Kolář, dvakrát kázali bratři Erdinger a Kolář společně. Jednou měl bohoslužby japonský farář Son Sinil, jednou kázali Jiří Hoblík, Miloš Rejchrt, Pavel Klinecký, slovenský senior z Kežmarku Roman Porubän, jednou profesor teologické fakulty Jan Štefan a jednou student bohosloví Lukáš Vyoral. Po bohoslužbách, ať českých nebo korejských, se vžilo společné posezení v jídelně nebo přísálí kostela. V loňském roce faráři U Jákobova žebříku pokřtili jedenáct dětí a dospělých Čechů i Korejců. Navždy se však také rozloučili se členy sboru Zoe Hauptovou, Dagmar Tučkovou a Josefem Belkou, dále vykonali pohřby Radmily Petkové, Milana Lipnera, Zdeňka Kadlece, Hany Oktábcové a Jana Jaroše, kteří nebyli členy sboru.

Pro malé děti, které přicházejí do sborového společenství se svými rodiči, se během kázání konaly dětské bohoslužby. Vloni byly třiatřicektrát a vedli je Jan Bouček, Hana Ratiborská, Jan Šotola, Eliška Erdingerová, Roman Lebeda a Anička Boučková. V přípravě a přednesení sborových ohlášení se střídali kurátor Pavel Veselý a místokurátorka Vlasta Rejentová. Dvakrát četl ohlášky Jan Bouček a třikrát byly bohoslužby bez ohlášení. Během roku jsme osmačtyřicetkrát vyznávali Apoštolské vyznání víry, čtyřikrát jsme zpívali vyznání Nicejsko-cařihradské, jednou píseň 605 začínající slovy My vyznáváme, jednou píseň 152 se slovy Věříme srdečně v jediného Boha a šestkrát byly bohoslužby bez Creda. Vloni jsme při bohoslužbách zpívali celkem dvacet pět různých žalmů a sto sedmdesát písní, které třiačtyřicetkrát doprovázel Jiří Polák a sedmnáctkrát Eliška Erdingerová.

V pátek 20. ledna loňského roku jsme se zúčastnili shromáždění v katolické farnosti sv. Terezie v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Výkladem slova Božího posloužil bratr farář Ondřej Kolář. Slavnostní instalace bratra faráře Koláře v našem sboru se uskutečnila v neděli 29. ledna odpoledne. Mezinárodní bohoslužby v neděli 5. února obohatil zpěv souboru Chorea s dirigentem M. Esterlem.

20. února se konala mimořádná schůze staršovstva, vyvolaná dopisem sestry Jitky Boučkové, ve kterém měla starost především o to, zda chceme dále udržet společenství s Korejci a dalšími skupinami křesťanů a zda skončila snaha o rozšíření kostela a o jeho dostavbu podle původního projektu. Staršovstvo ji i sbor ujistilo o tom, že touha po společenství s Korejci trvá a je vyjádřena řadou kroků při hledání dalších forem spolupráce. Následující měsíce tento trend plně potvrdily. Ke druhé otázce staršovstvo konstatovalo, že nevidí potřebnost a využití dostavby kostela v původním rozsahu projektu a pověřilo statutární zástupce sboru k jednání s bratrem architektem Roskovcem o změně projektu. Toto jednání se uskutečnilo.

V neděli 18. března bylo součástí bohoslužeb Výroční sborové shromáždění. Při mezinárodních bohoslužbách 1. dubna vystoupil japonský hudební soubor. Na Zelený čtvrtek 5. dubna v 18:30 hodin večer bylo pašijové čtení se společnou večeří seder, ke které přišlo okolo 90 účastníků ze sboru a hostů. Společné zpívání na církevní i světská témata, inspirované bratrem Rejchrtem a pořádané pro členy sboru i pro příchozí, jsme uspořádali koncem května a na počátku října. V sobotu 18. května odpoledne připravili učitelé nedělní školy s bratrem farářem Kolářem pro děti a rodiče výlet, v sobotu 2. června se pak péčí rodičů kobyliských dětí konala na farní zahradě mezinárodní dětský den s opékáním buřtů. V pátek 1. června jsme opět přijali účast na celonárodní akci nazvané Noc kostelů. Spolu s bratry Korejci a Japonci jsme předtím vytvořili pracovní skupinu a na páteční večer společně připravili bohatý hudební program, který sledovalo stále asi 100 návštěvníků, přičemž kostelem za večer prošlo okolo 250 lidí. Zajímavým hudebním zážitkem byl také koncert pětatřicetičlenného australského dívčího souboru, který v kostele vystoupil 4. července. V neděli 15. července byly společné bohoslužby se členy společenství LOGOS, které si tak připomnělo 20 let exis­tence. Staršovstvo rozhodlo o vytvoření sociálního fondu, z něhož bude sbor čerpat v případě nouze některého z jeho členů. Byla vytvořena správní rada fondu ze dvou českých a dvou korejských zástupců. Díky aktivitě bratra Jana Poláka stal se i náš kostel v sobotu 15. září součástí akce Dny evropského dědictví. O víkendu 21. až 23. září bylo 28 členů sboru na tradičním společném pobytu v Bělči. V pátečním večeru hovořil Ondřej Kolář o práci laiků ve sboru, na sobotu si Miroslav Erdinger vybral téma Manželství, rodina a sbor. Od podzimu jsme začali při ekumenických bohoslužbách konat bohoslužbu společně pro české i korejské děti, což vyvolalo velmi příznivý ohlas. Ve čtvrtek 4. října se v našem kostele konalo valné shromáždění Středoevropského centra misijních studií. V listopadu konal v našem sboru praxi student 5. ročníku bohoslovecké fakulty Lukáš Vyoral. V rámci rozšířené biblické hodiny se ve čtvrtek 1. listopadu konala vzpomínka na zemřelé, kterou pod názvem Mezi Dnem reformace a Památkou zesnulých připravil bratr farář Rejchrt. V neděli 9. 12. večer se konal velmi zajímavý koncert pětačtyřicetičlenného studentského orchestru z Austrálie, ve čtvrtek 13. 12. následoval koncert Základní umělecké školy v Kobylisích a 16.12. odpoledne koncertovali v našem kostele mladí japonští hudebníci. Sbor zprostředkoval celkem čtyři hudební a pěvecká vystoupení v pavilonech Psychiatrické léčebny.

Velmi zdařilé bylo 24. listopadu tvůrčí odpoledne, které připravili vedoucí nedělní školy a další dobrovolníci pro 50 dětí a jejich rodiče. V neděli 23. prosince se v rámci bohoslužeb konala dětská vánoční slavnost, jejíž podstatou byl hraný biblický příběh. Velmi tvořivým způsobem jej pod vedením Elišky Erdingerové předvedly děti z nedělní školy a z klubu Benjamin. Na Štědrý den jsme se sešli k bohoslužbám ve 22 hodin, kdežto na Boží hod vánoční jsme vykonali bohoslužby už v devět hodin ráno, neboť se z Kobylis konal přenos Českého rozhlasu. Se starým rokem jsme se rozloučili společně večerním programem, který připravil bratr farář Erdinger.

Náš sbor působí v areálu, který má kromě bohoslužebných prostor, dvou bytů, zahrady a technického zázemí, k dispozici pokoje k ubytování hostů. V pokojích je celkem 19 lůžek a přestože je jejich kapacita v průběhu roku využita jen částečně, usilovali jsme ubytování udržet a pokud to jde, také je rozvíjet. Kostel několikrát do roka posloužil také jako místo k setkávání členů sboru při významných rodinných příležitostech. Získané prostředky spolu s výnosem z pronájmu našeho majetku na Klapkově ulici pomáhaly udržovat vybavení a zařízení kostela a celého sborového domu, ale také například přispívat na zaplacení faktur. Pro upřesnění pohledu na náklady spojené s provozem kostela a celého areálu uveďme, že vloni jsme spotřebovali plyn za 194 065 Kč, elektřinu za 91 599 Kč a vodu za 37 688 Kč.

Loňský rok byl ve sboru velmi bohatý na bohoslužebnou i jinou činnost, takže vyvolával velké nároky na organizační schopnosti staršovstva, na jeho aktivitu, na práci farářů, na účast členů sboru, ale taky na práci a obětavost zaměstnanců farního sboru Olgy Polákové a Elišky Erdingerové. Technické problémy a otázky údržby jsme řešili smlouvou s bratrem Josefem Erdingerem, organizační a manažerské povinnosti prováděla Eliška Erdingerová.

5. května a 3. listopadu se uskutečnily brigády na farní zahradě, o kterou se v průběhu celého roku starala především sestra Spárová.

Kostelnické, tedy úklidové a pokojské práce, vykonávala pro sbor k naší plné spokojenosti Antonina Yershova.

Pravidelně jednou měsíčně kromě školních prázdnin se ke svým řádným schůzím scházelo staršovstvo.

V roce 2012 farní sbor nadále podporoval Amose Kizzu z africké Ugandy a dívky Anithu D´Souza z oblasti Karnataka a Feminu Suzan z Tamil Nadu v Indii. Jsou to školáci z projektu Adopce na dálku, kterého se náš sbor účastní. Také vloni jsme projevovali zájem o osud těchto vzdálených dětí nejen finančními dary, nýbrž po celý rok jsme s nimi udržovali živou vzájemnou korespondenci. Farní sbor U Jákobova žebříku je patronem Bratrské školy v Holešovicích. Miroslav Erdinger a Ondřej Kolář zahájili vstup do loňského školního roku spolu se žáky a učiteli školy ranními bohoslužbami a 18. prosince měli pro Bratrskou školu adventní bohoslužby v našem kostele. Od listopadu Ondřej Kolář jednou měsíčně vyučuje ve škole náboženství a zároveň v ní po sestře Ireně Škeříkové přijal funkci spirituála. Spolupráci sboru s Bratrskou školou v Holešovicích považuje staršovstvo za významné působení farářů mimo Kobylisy.

Nakonec vyslovme poděkování těm, kdo každou neděli a před středeční Kavárničkou přiváželi vlastními automobily do shromáždění méně pohyblivé sestry a bratry, manželům Kefurtovým za květiny na stůl Páně, Janě Plevové za vedení sborové kartotéky a za koláče na schůzích staršovstva, Janu Boučkovi za Terasu, a spolu s Janem Polákem a Eliškou Erdingerovou za péči o naše webové stránky. Janu Polákovi za univerzální péči o věci sborové, a mnoha jiným za veškerou nezištnou pomoc v případě potřeby.

Staršovstvo Farního sboru U Jákobova žebříku


zpět ...
© 2005 archa.cz