0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Česko-korejské bohoslužby
Po dlouhé a pilné spolupráci, ve vzájemném učení a při společném životě v našem sboru dozrála v roce 1999 myšlenka společných bohoslužeb českých a korejských křesťanů.

Po dlouhé a pilné spolupráci, ve vzájemném učení a při společném životě v našem sboru dozrála v roce 1999 myšlenka společných bohoslužeb českých a korejských křesťanů. Kobyliský sbor dlouho věnoval pozornost různým menšinám. Křesťanům z různých částí světa poskytoval zázemí a vytvářel příležitosti pro hluboké setkávání velmi rozmanitých lidí v nedělní bohoslužbě s večeří Páně, v biblických hodinách, při pastoračních setkáních a při mnoha diakonických aktivitách. Staršovstvo sboru se velmi podrobně zabývalo možností, jak se skupinou korejských křesťanů, kteří žijí v naší republice, společně oslavovat Boha a nalézat v Kristu nový život a nové podněty pro očekávané úkoly církve v těchto přelomových dobách. 3. října 1999 začaly pod vedením farářů Jiřího P. Štorka a Jong Sil Lee pravidelné česko-korejské bohoslužby s večeří Páně a společnými křty. Bohoslužby jsou i podnětem k dalším setkáním, rozhovorům a ke společnému dílu – každou první neděli v měsíci o půl desáté v kostele U Jákobova žebříku.

Stránky korejské části Farního sboru ČCE v Kobylisích jsou:
http://www.praguechurch.net


zpět ...
© 2005 archa.cz