0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Noc kostelů 2012
V pátek 1. června 2012 se od 18 hodin náš kostel zúčastnil projektu Noc kostelů 2012. Během večera si do našeho kostela našlo cestu 274 návštěvníků.

Noc kostelů 2012
Během letošní Noci kostelů byl podobně jako vloni náš kostel otevřen od 18.00 do 22.00 hodin všem návštěvníkům, ať už se zastavili jen na malou chvíli, nebo s námi setrvali delší část večera a poslechli si program, který jsme pro ně připravili.

Co bylo jeho obsahem?

* Především jsme zpívali a hráli na hudební nástroje.
* Samostatně zazpívaly korejské a české děti, zazněly ale také písničky, které provedly oba národy společně.
* Vystouplo mezinárodní seskupení hudebníků s převahou smyčcových nástrojů, kde se k Čechům a Korejcům přidali i hudebníci japonští. Zazněly nejen skladby z klasického hudebního repertoáru, ale i lidové melodie jednotlivých národů.
* Zaznělo samostatné vystoupení hudebníků z evangelického farního sboru, které vede varhaník Jiří Polák.
* Zazpíval domácí komorní pěvecký sbor Contiola Jacobi vedený zkušeným dirigentem Tomášem Najbrtem. Spolu s dechovým Jacob's Bandem jsme si mohli zazpívat dva tři černošské spirituály...
* Bratr farář Miroslav Erdinger pohovořil o činnosti kobyliského sboru jak v minulosti, tak především v době současné, kdy působí nejen v rámci kostela, ale také v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, nebo v Domově pro seniory „Slunečnice“ v Čimicích. Bratr farář Ondřej Kolář promluvil o významu kostela U Jákobova žebříku z pohledu faráře.
* Zazněla krátká zpráva o činnosti Komunitního centra v podání Elišky Erdingerové, předsedkyně sdružení.
* Dále bylo připraveno vystoupení korejského pěveckého sboru a sboru složeného ze zpěváků korejské, japonské a české části farního sboru v Kobylisích pod vedením sestry Min.
* Během večera byly také promítnuty krátké prezentace o životě jednotlivých křesťanských komunit, které nacházejí společné útočiště v evangelickém farním sboru v Kobylisích.
* Varhany se rozezvučely skladbami v podání Jiří Poláka, místního varhaníka.
* Večer zakončili bratři faráři Erdinger a Lee biblickým slovem a požehnáním.

Podrobný program byl vyvěšen na stránkách našeho kostela na Noci kostelů.


zpět ...
© 2005 archa.cz