0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Koncert Stamicova kvarteta v našem kostele
Stamicovo kvarteto vzniklo v roce 1985. Jedná se o vynikající soubor, který získal už řadu tuzemských i zahraničních ocenění. Jeho členy v současné době jsou Jindřich Pazdera - I. housle, Josef Kekula - II. housle, Jan Pěruška - viola a Vladimír Leixner - violoncello. Členové Stamicova kvarteta si oblíbili náš kostel nejen pro dobré akustické vlastnosti jeho vnitřního prostoru, ale i pro jeho polohu v tichém prostředí s minimální možností pronikání rušivých zvuků z jeho okolí a proto již několikrát v uplynulých letech zde natáčeli svá cédéčka. Poslední natáčení se uskutečnilo v listopadu loňského roku a jako výraz vděčnosti za tuto možnost nabídli uspořádat u nás benefiční koncert, jehož výtěžek byl určen na dostavbu poslední části rehabilitace našeho sborového domu.

Před vlastním koncertem br. farář Erdinger připomněl sedm výroků Kristových na kříži a o každém z nich krátce pohovořil, takže posluchači byli touto formou vtaženi do děje, který celá skladba zobrazuje. Po úvodní části skladby pak následuje sedm samostatných částí, které jsou odrazem jednotlivých Kristových zvolání na kříži a celá skladba je ukončena závěrečnou devátou částí – Zemětřesením. Kromě technické preciznosti provedení jsem já osobně obdivoval i schopnost vytvoření obrovské škály dynamických rozlišení, od sotva slyšitelných pianissim až po mohutný zvuk celého souboru (Zemětřesení).

Členům Stamicova kvarteta jsme vděčni za provedení tohoto díla a za umělecký zážitek, který jsme díky nim mohli prožít v krásném nedělním podvečeru v našem kostele.

Výtěžek z koncertu byl ve výši 8 700 Kč. Jiří Polák


zpět ...
© 2005 archa.cz