0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Zvolení 2. faráře sboru
17. září 2006 byla při dalším mimořádném sborovému shromáždění staršovstvem předložena kandidatura bratra faráře Miloše Rejchrta. Sborové shromáždění ho zvolilo 2. farářem sboru a to od 1. 10. do 31. 12. 2006 na půl úvazku a od 1. 1. 2007 na úvazek celý.

Curriculum vitae Mgr. Miloše Rejchrta

Narozen 19. října 1946 v Ostravě, otec kazatel Jednoty českobratrské, matka učitelka, dva starší sourozenci (Pavel, t. č. malíř a básník, Luděk, historik a evangelický farář).

• 1965 maturita na SVVŠ (dnes gymnázium) Štěpánská ul. v Praze, přijetí na KEBF (dnes Evangelická teologická fakulta UK) v Praze
• 1968–69 studium na teologické fakultě univerzity v Lausanne
• 1970 ukončené vysokoškolské vzdělání na KEBF
• 1970 nástup na sbor Českobratrské církve evangelické v České Lípě ve funkci vikáře
• 1972 ztráta tzv. státního souhlasu, nástup do funkce pomocného topiče parních kotlů
• 1975 kvalifikován na samostatného topiče parních kotlů III. třídy
• 1976 podpis Charty 77
• 1980 mluvčí Charty 77

V průběhu osmdesátých let podniknuty neúspěšné pokusy o znovuudělení státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti z iniciatativy statečných staršovstev sborů v Klášteře nad Dědinou, Praze – Kobylisích, Krnově, Kyjově a Litoměřicích.

• 30. 6. 1989 ukončen pracovní poměr s ÚKDŽ (zaměstán zde od roku 1978 jako topič)
• Listopad 1989 – červenec 1990 postgraduální studium na teologické fakultě univerzity v Ženevě
• od 1. 10. 1990 zvolen vikářem sboru ČCE v Praze 6 – Dejvicích
• 6. 9. 1993 nástup do Českého rozhlasu na funkci redaktora (redakce náboženského života)
• 8. 12. 1997 jmenován vedoucím náboženské redakce Českého rozhlasu
• 30. 6. 1999 rozvázání pracovního poměru s Českým rozhlasem (na protest proti zvolení V. Kasíka generálním ředitelem)
• 26. 1. 1998 ministrem zahraničí jmenován na dva roky členem správní rady Českoněmeckého fondu budoucnosti (neplacená funkce)
• 26. 1. 2000 Poslaneckou sněmovnou zvolen za člena Rady České televize
• 10. 3. 2000 Rada ČT Poslaneckou sněmovnou odvolána
• 13. 4. 2000 zvolen Poslaneckou sněmovnou za člena Rady ČT
• 20. 12. 2000 odstoupil z funkce člena Rady ČT se zdůvodněním:
„Zbrklým odvoláním pana Dušana Chmelíčka z funkce generálního ředitele Rada České televize Českou televizi poškodila. Rozhodnutím zvolit nového ředitele této významné kulturní instituce a důležitého kultivačního nástroje demokracie v této zemi na základě výběrového řízení, které trvalo 1 (slovy jeden) týden, Rada České televize způsobila České televizi další škodu. Na činnosti této Rady ČT se nechci dále podílet a z funkce člena Rady ČT odstupuji.“
• od 1. 5. 2000 zvolen za seniorátního faráře pražského seniorátu ČCE
• od 1. 9. 2001 učitel na Vyšší odborné škole Evangelické akademie
• od 1. 7. 2002 zvolen farářem sboru ČCE v Praze 1 u Salvátora
• 23. 5. 2003 zvolen synodem ČCE za náměstka synodního seniora. V synodní radě je zodpovědný za referát ekumenických vztahů, církevního školství a církevního tisku
• k 31. 3. 2006 ukončil kazatelské působení ve sboru U Salvátora. V dopise staršovstvu sboru k tomu uvedl: „Situaci, kdy za hospodaření sboru nesu odpovědnost, přitom ale o něm rozhodují jiní a jinak, než bych rozhodoval já, už nedokáži dále nést.“
• od 1. 4. 2006 zvolen farářem ve sboru Praze – Horních Počernicích na dobu určitou do 30. 9. 2006.

Od roku 1970 šťastně ženat, manželka Jitka průmyslová výtvarnice, t. č. v důchodu, 3 děti, syn Daniel od září 2001 absolvent a doktorand Evang. teololgické fakulty UK, dcera Lucie hudebnice a pedagožka žije v Londýně, dcera Anna je studentkou kulturologie na FF UK v Praze.

Není a nikdy nebyl členem žádné politické strany. Je členem mezinárodní ekumenické organizace Interfilm, z jejího pověření byl v letech 2000, 2001, 2003 a 2006 členem ekumenické poroty na MFF v Karlových Varech. Je autorem několika desítek duchovních písní a písniček, v sedmesátých až devadesátých letech spolupracoval s folkovou skupinou Berani. Publikoval v řadě českých i zahraničních periodik, nejčastěji v Lidových novinách. Je spoluautorem encyklopedické publikace Les réligions en Europe (Hachette, Paříž 1999). Je autorem sbírky rozhlasových fejetonů Strachy se mění (Kalich 2001), rozhovoru se Zdenou a Jiřím Tichotovými Na Točné (Kalich 2003) a spoluatorem autobiografického rozhovoru Strachy se mění (Kalich 2002).

Přeložil do češtiny několik děl současných francouzských filosofů, např. J. Vernant, Počátky řeckého myšlení (Oikúmené, Praha 1993) a Paul Ricoeur, Myslet a věřit (Kalich, Praha 2000).

Dne 28. 10. 2001 mu bylo uděleno prezidentem republiky vyznamenání Za zásluhy.

Záliby: hudba, kino, chůze lesem

Váží si: Jitky Rejchrtové, Ladislava Hejdánka, Marie Hromádkové.


zpět ...
© 2005 archa.cz