0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Volba 2. faráře sboru
V neděli 25. června 2006 se uskutečnilo mimořádné sborové shromáždění s jediným bodem programu – volbou 2. faráře sboru. Staršovstvo na toto místo kandidovalo sestru farářku Simonu Tesařovou, která byla zvolena a bude pracovat na půl úvazku do konce tohoto roku. Dál se chce věnovat vězeňské službě.

Jmenuji se Simona Tesařová a pocházím z moravského města Ostrava, kde jsem spatřila světlo světa 21. 1. 1965 Nepocházím naopak z tradiční evangelické rodiny, nevychovávali mne věřící rodiče, ale asi do šesti let jsem chodila s věřící babičkou do metodistického ostravského sboru, kde se mi ale moc nelíbilo, takže s nástupem do základní školy jsem přestala k babiččině smutku navštěvovat nedělní školu. Nastala delší pauza a ta byla přerušena příchodem nového faráře Tomáše Novotného, o němž musím říci, že můj přístup ke křesťanství, víře a sborovému životu zásadně ovlivnil a dal mi také po čase doporučení ke studiu na KBEF, které bylo v dobách totality potřeba. Mé rozhodnutí ke studiu teologie považuji ze nejlepší ve svém životě. Po ukončení studia jsem byla přidělena do Ostravského evangelického sboru k bratru faráři Klobásovi, kde jsem sloužila jako vikářka do té doby, než jsem se provdala a založila rodinu. Během MD jsem složila farářské zkoušky, ale kvůli častým běžným dětským nemocem a manželově veliké pracovní vytíženosti jsem se věnovala především rodičovským povinnostem, vedle nich jsem se snažila alespoň trochu vypomáhat v jarovkém sboru. Větší změna nastala v mém životě v říjnu 2005, kdy jsem se zúčastnila kurzu organizovaného VDP /vězeňskou duchovenskou péčí/, kde jsem se dověděla z přednášky hlavního kaplana Bohdana Pivoňky vše o vzniku tohoto křesťanského sdružení, které se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi v našich věznicích. Po prohlídce a přednáškách ve věznici v Pardubicích jsem se rozhodla ke vstupu do této organizace a po několika rozhovorech s příslušnými zkoumajícími okruhy lidí jsem byla do VDP přijata a přidělena do vazební věznice Na Pankráci, kam docházím nejméně jednou týdně, poskytuji pastorační rozhovory a sloužím v tamější kapli. Musím říci, že mne tato služba velmi naplňuje radostí, takže bych jí v budoucnu chtěla věnovat více času. Nakonec mne nedávno oslovil můj kolega Mirek Erdinger s nabídkou, která je sice časově omezená, ale pro mne lákavá, protože věřící v Kobylisích žijí pestrým sborovým životem v koexistenci se sborem korejským, a také se mi velmi líbí, že farářova služba zde překračuje hranice sborového života dojížděním a službou v bohnické léčebně, v hospicu i DD, což považuji za velmi potřebné a žádoucí. Pokud budu zvolená sborovým shromážděním, velmi ráda budu v tomto sboru i na přidružených místech sloužit v přátelské spolupráci s 1. farářem tohoto netradičního evangelického sboru, kde bratr Štorek obohatil bohoslužebný program mnoha KRÁSNÝMI liturgickými a hudebními prvky.


zpět ...
© 2005 archa.cz