0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Výročí otevření
Připomínáme si výročí otevření sborového domu.

V úterý 6. června 2006 uplynulo přesně 35 let od chvíle, kdy byl poprvé otevřen sborový dům v ulici U Školské zahrady.

V neděli 30. května 1971 se od 9 : 30 konaly poslední bohoslužby ve staré modlitebně v dnešní Klapkově ulici, při nichž kázala ses. farářka Matoušková.

Následující neděli (6. června) se již konaly první bohoslužby v novém sborovém domě. Při bohoslužbách kázal tehdejší synodní senior br. Dr. Václav Kejř. Ten vykonal otevření a posvěcení nového sborového domu. Poté následovala jeho prohlídka. Odpolední program, který začínal v 15 hodin, byl naplněn pozdravy hostí a hudebním vystoupením.


zpět ...
© 2005 archa.cz