0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Sborové shromáždění 23. listopadu
Budeme volit bratra faráře Miroslava Erdingera na jeho další funkční období.

Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku v Praze 8 - Kobylisích svolává v souladu s Církevním zřízením a řády církve na neděli 23. listopadu roku 2014 mimořádné volební sborové shromáždění.

Bratru faráři Erdingerovi uplyne 28. února 2015 10 roků jeho služby prvního faráře v kobyliském sboru, na která byl zvolen. Nyní bude volen jen do 29. července 2017, kdy mu začíná důchodový věk. Volba je tedy na dva roky a tři měsíce. Tak to určují církevní řády. Sborové shromáždění se uskuteční v rámci bohoslužeb a jeho program i seznam členů sboru s hlasovacím právem je k nahlédnutí na nástěnce v hale. Pokud zjistíte, že je v něm nutné provést nějakou změnu ve jménech nebo datech, upozorněte na to některého z členů staršovstva. Podle církevních řádů sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu přítomných členů.


zpět ...
© 2005 archa.cz