0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Cena bePROUD* pro Jiřího Štorka
in memoriam

PROUD je nezisková organizace, která u nás vytváří platformu pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu. Vizí této platformy je česká společnost, kde sexuální orientace a identita není rozhodující pro kvalitu lidského života. Tato platforma každoročně uděluje ceny – bePROUD*, za přínos pro rovnoprávnější život LGBT (zkratka, označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby. Zahrnuje osoby s menšinovým sexuálním zaměřením vůči heterosexuálnímu zaměření a osoby s menšinovou sexuální či genderovou identitou).

bePROUD* je ocenění, každoročně udělované platformou PROUD v těchto oblastech:

  1. Počin roku. Jde o významnou událost, která v uplynulém roce přispěla ke zlepšení povědomí o LGBT lidech, pomohla dobrému jménu komunity nebo zlepšila život LGBT lidem, a to bez ohledu na to, jestli je takový počin dílem jedince, skupiny nebo celé organizace.

  2. Celoživotní přínos. Cena je pro ty, kdo svými postoji a činy dlouhodobě pomáhali zlepšit povědomí o LGTB lidech a usilují o zlepšení jejich práv.

  3. Zaměstnavatel roku. Cenu získává zaměstnavatel, který nediskriminuje, který je otevřený a tolerantní, nediskriminuje své zaměstnance na základě pohlaví, sexuální orientace nebo identity.

  4. Mediální cena. Získává ji osoba nebo více osob, které v uplynulém roce pozitivně mediálně vyobrazili LGBT občany.

  5. Sluší se zmínit ještě Duhovou anticenu, která je udílena za projevy nenávisti a homofobie.


Cenou beProud* v kategorii za celoživotní přínos „…byla 16. května tohoto roku oceněna práce dvou výjimečných lidí – Dagmar Křížkové a in memoriam faráře Jiřího Štorka, kteří spoluzakládali organizaci LOGOS a koncem devadesátých let otevřely dveře farnosti skupině věřících gayů a leseb“. Když si v červnu loňského roku připomínal sbor desáté výročí úmrtí faráře Štorka, nebyla ve vzpomínkách opomenuta ani tato vrstva Štorkovy práce. A byly připomenuty i další Štorkem otevřené aktivity. Pravidelné bohoslužby v kostele svatého Václava v parku psychiatrické nemocnice v Bohnicích, návštěvy na pavilonech, kde se léčí pacienti, jimž je soudně určena ochranná léčba, spirituální péče o tyto pacienty (ještě zdaleka toto označení nebylo běžně používáno), účast v terapeutických týmech atd. Byla to práce odvážná, která vyžadovala přesvědčení, že tam farář nejde ze svého chtění ani pro dobré pocity, ale díky svému hlubokému, biblicky určenému ponoru víry, díky zvěstování a slavení večeře Páně v kruhu svých sester a bratří a obojím posilněn přijal ujištění, že tam přichází z Božího pověření tlumočit Boží milosrdenství i Kristovu milost. Jsem přesvědčen, že tak tomu u bratra faráře Jiřího Štorka bylo.

V pátek 23. května při zahájení Noci kostelů chyběli v kobyliském kostele U Jákobova žebříku dva lidé, kteří tam obvykle bývají. Sestra farářová Vladimíra Štorková a bratr presbyter, v době kdy farář Štorek ve sboru působil i dlouholetý kurátor sboru, Jan Ratiborský.

Byli v kostele svatého Václava v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích. A byli tam proto, aby zde v rámci programu Noci kostelů vzpoměli faráře Štorka. Bratr Ratiborský ji rád doprovázel. Oba také během večera, který moderoval vedoucí týmu spirituální péče Jaromír Odro­biňák, promluvili. Zásadní slovo pronesla MUDr. Dagmar Křížková, která cenu obdržela také.

Miroslav Erdinger, farář

* čerpáno z osobních rozhovorů a materiálů internetu


zpět ...
© 2005 archa.cz