0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Jiří Štorek
Jiří Petr Štorek se stal farářem našeho sboru 1. ledna 1986. Byl výraznou kazatelskou osobností a během let svého působení postupně měnil tvář bohoslužby zaváděním liturgických prvků, které se nám zdály nové, avšak ve skutečnosti vycházely z hlubokých tradic naší církve.

Vedl nás k lepšímu chápání, podoby i obsahu bohoslužeb a k prohloubení vzájemného společenství, například při Sv. večeři Páně, kterou v Kobylisích vysluhujeme po větší část církevního roku.

Po svém příchodu rozproudil diskusi, která vyústila v celkovou rehabilitaci sborového domu. Postupně došlo ke změně orientace bohoslužebného prostoru kostela, k postavení nových varhan, k vybudování zvonice a bezbariérového přístupu. To všechno byly promyšlené kroky, které měly v jeho plánech své hluboké provozní i teologické důvody.

Jiří Štorek byl obdarován citem pro práci s lidmi slabými a s menšinami. Projevovalo se to jak v jeho postojích, tak v konkrétní práci, například v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, v Nadaci Divoké husy, v Diakonii Českobratrské církve evangelické nebo v Jeronýmově jednotě. Pro své myšlenky a postoje získal pochopení staršovstva a většiny sboru, takže se v Kobylisích začala scházet skupina homosexuálních křest'anů, přestože z některých sborů přicházely odmítavé postoje.

Před čtyřmi lety přivedl bratr farář ke spolupráci kobyliský sbor s korejskými křesťany žijícími v České republice. Tuto vzájemnost považoval od počátku za zcela zásadní, neboť v ní spatřoval model, jak by mohla církev žít v jednotě s ostatními národy a menšinami v tomto světě.

Dlouhá léta pracoval v Pražském seniorátním výboru a byl synodálem. Významně se podílel na ekumenické práci zejména na Jižním Městě. Při svých vystoupeních v rozhlase a v televizi uměl oslovit i lidi mimo církev.

Není zdaleka možné vyslovit, co všechno v uplynulých letech Jiří ve sboru a pro sbor udělal, co všechno jsme s ním sdíleli, o co jsme se přeli, nad čím jsme si dělali starosti a z čeho jsme měli radost. Jedno je jisté, bude nám hodně chybět.
Jan Ratiborský, emeritní kurátor


zpět ...
© 2005 archa.cz