0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Vzpomínky emeritního kurátora M. Boučka
Každý sbor má svou historii, své mezníky v proměnách času. Stejně tak i náš. Filiální sbor v Kobylisích, příslušející k Libni, byl založen v roce 1939. Rokem 1951 se začíná psát jeho historie jako samostatného sboru. Tehdy se ještě nestavěla na území sboru sídliště, věřící se scházeli ve škole, pak v bývalé truhlářské dílně. Vystřídali se zde různí kazatelé - sestra Matoušková, bratr Horký, sestra Balabánová, bratři Ondra a Šurman. Důležitým mezníkem byl příchod bratra faráře Karase, který spolu s kurátorem, bratrem Lipavským, za podpory všech věřících, dovedl ke zdárnému konci stavbu sborového domu, financovanou ze zahraničí. V roce 1971 byl tento dům slavnostně otevřen.

Můžeme říci, že tím byla završena jedna z etap působení sboru. Během té doby došlo také ke značnému růstu počtu členů, neboť na území ke sboru patřícímu, v Kobylisích, Bohnicích, Ďáblicích, na Střížkově a Proseku začala růst velká sídliště, která vytvořila 120-ti tisícové město. Ne všichni evangelíci, kteří sem přesídlili ze sborů v celé Praze, našli svou cestu do našeho sboru. Mnoho z nich dojíždělo do svých mateřských sborů, někteří se po přestěhování z církve ztratili. Mnozí se ale připojili k jádru "starousedlíků" a měnili postupně charakter sboru. Sborová práce začala narůstat, dům se začal otevírat nově příchozím, hospic přispěl k tomu, že do našich shromáždění přicházeli i cizinci, převážně z Německa.

Když v roce 1986 odcházel bratr farář Karas do důchodu, bylo již vytvořeno nové a pěkné společenství a obecenství. Příchod bratra faráře Štorka znamenal opět nový předěl v práci sboru. Otevřely se, hlavně po roce 1989 větší možnosti práce, jak v církvi samé, tak i v ekumeně a pomoci slabým a potřebným. Sbor stále více přijímá mezi sebe ty, kteří potřebují posilu. Bratr farář spolupracuje v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Naše snažení je zaměřeno ještě více k otevření sboru těm, kteří v našem okolí žijí. Chceme jim pomáhat v jejich těžkostech, vést je k poznání víry a stát se pro ně duchovním zázemím. K tomu má sloužit i připravovaná přestavba sborového domu, jehož prostory už nestačí pro všechny zamýšlené záměry. S pomocí našeho Pána bychom chtěli nabídnout na sborové půdě místo každému, kdo touží po duchovním vzdělání nebo jakkoli strádá a hledá spolubližní, kteří by jej vyslechli a pomohli mu v jeho trápení.

Snažíme se tak naplnit text z Písma, který zdobí průčelí naší modlitebny: "Jeden jest mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste."


zpět ...
© 2005 archa.cz