0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
40. výročí otevření sborového domu
i řekl jemu Hospodin:
vyslyšelť jsem modlitbu tvou a prosbu tvou, kteroužs se modlil přede mnou;
posvětil jsem domu toho, kterýž jsi vystavěl, aby přebývalo tam jméno mé
až na věky, a byly tu oči mé i srdce mé po všechny dny.
1. král. 9,4

Oslavy 40. výročí otevření sborového domu jsme zahájili v neděli dne 5. června 2011 Mezinárodní bohoslužbou v 9,30 hodin, pokračovali tradičním česko-korejským obědem a ve 14 hodin si připoměli hlavní mezníky kobyliského sboru. Odpolední shromáždění zahájil pražský senior bratr farář Roman Mazur krátkým biblickým zamyšlením, historii sborového domu připoměli farář Miloš Rejchrt a presbyter Jan Bouček, o současném životě kobyliského sboru pohovořil bratr farář Miroslav Erdinger a působení korejské části sboru popsal farář Jongsil Lee. Dále následovalo promítání historických fotografií, ojedinělého filmového dokumentu a vzpomínky pamětníků a hostů. Emeritní kurátor sboru Miroslav Bouček pohovořil o historii samostatného kobyliského sboru, Michael Karas vzpoměl práci svého otce faráře Jana Karase, profesor Evangelické teologické fakulty, a v minulých letech častý host na kobyliské kazatelně, ThDr. Jan Štefan připomenul působení Jiřího Štorka. Bratr Václav Kefurt hovořil o prvních letech v novém sborovém domě, zvonařský mistr ing. Petr Rudolf Manoušek poutavě vyprávěl o práci na kobyliských zvonech a bratři Ferst, Přívratský i sestra Altynská zavzpomínali na život sboru v modlitebně na Klapkově ulici.


zpět ...
© 2005 archa.cz