0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Korejská komunita sboru ČCE...
...v Praze 8-Kobylisích, kostel u Jákobova žebříku

Vážení a milí bratři a sestry,
v tomto měsíci jste ve vašem společenství oslavovali 10. výročí svého vzniku a působení v kostele u Jákobova žebříku v Praze 8-Koby­lisích. Je tedy na místě, abych vám všem k tomuto výročí popřál jen to nejlepší, hojnost Božího požehnání a Boží ochranu.

Když jsem u vás naposledy kázal v říjnu minulého roku, vzpomínal jsem při této příležitosti též na to, jak jsem se ve vašem společenství poprvé objevil v roce 2002 na pozvání vašeho faráře Jong-Sila Lee. Během čtyř let jsme společně úzce spolupracovali a bratr Lee mi v důvěře svěřil kázání, biblické hodiny pro korejské studenty, kteří hovořili česky i další jednotlivé úkoly. Od začátku jsem byl nadšen prostředím křesťanů, kteří se snažili najít svou cestu v České republice, kteří se nechtěli uzavírat do sebe jako do nějakého ghetta, ale pod vedením svých farářů – korejského Jong-Sila Lee a českého Jiřího Štorka – se snažili porozumět české společ­nosti, českému křesťanství a společně, Korejci a Češi, se pokoušeli vytvořit něco nového, co bude svědectvím lidem kolem.

Jak asi již víte, v roce 2005 jsem byl svou církví povolán k misijnímu působení v Praze a založil v centru města nový luterský sbor pro česky mluvící křesťany bez rozdílu národnosti. Během čtyř let se sbor z původních několika jednotlivců rozrostl na současných 55 členů, které tvoří především mladí lidé a rodiny s dětmi. Cítím, že je to dílo Ducha svatého a že má Boží požehnání. Jasně si též uvědomuji, jak mnoho jsem se od faráře Jong-Sila Lee naučil, a jak velmi ovlivnil můj pohled na společenství křesťanů a misijní práci.
Dovolte mi, abych vám všem i vašemu faráři Jong-Silu Lee vyjádřil poděkování za to, že jsem měl příležitost vaše společenství poznat, působit v něm, učit se od něj a pociťovat z něj posilu duchovní i materiální až dodnes. Váš zájem na mém farářském-misijním působení v české společnosti mi umožňuje věnovat se své práci pokud možno s co největším nasa­zením. A za to Vám mnohokrát děkuji.

Přeji vám všem, abyste neztratili cestu, na kterou jste se vydali vedeni faráři Jong-Silem Lee a Jiřím Štorkem, cestu odpovědnosti a otevřenosti vůči společnosti, ve které žijete. Cesta je to možná těžší, ale již náš Pán Ježíš nás varoval před cestou, po které se jde lehce.

Bůh Vám žehnej!

V Praze dne 14. 1. 2010
Mgr. David Jurech, evangelický a. v. farář českého sboru v kostele u sv. Michala V Jirchářích v Praze


zpět ...
© 2005 archa.cz