0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
10. výročí existence korejské komunity...
... v evangelickém kostele U Jákobova žebříkuv Praze 8-Kobylisích

Do roku 2000 jsme toho příliš o Jižní Koreji nevěděli. Jen něco o korejské válce v padesá­tých letech, o automobilech firmy Hyundai a o výrobcích firmy Samsung. Nikdy jsme nenavštívíli Asii a s lidmi z Asie jsme se příležitostně setkávali jen v osobách vietnamských prodejců textilu na tržištích.
Proto jsme velmi uvítali kontakt s korejskými křesťany, kteří přinesli nový svěží vítr do českých zavedených zvyků. Postupně jsme se navzájem seznamovali a začali se osobně stýkat.
To v nás obou vyvolalo zvědavost a postupně začal uzrávat zpočátku jen letmý nápad chtít navštívit Jižní Koreu. Díky cenným radám ze strany pana faráře Lee, jeho syna a paní překla­datelky dr. Buškové postupně dostávala přípra­va na tuto cestu reálné obrysy. Přidali jsme k tomu různé informace získané z internetu, takže nakonec jsme měli připravený přesný plán cesty po jižní Koreji.
Náš sen se stal realitou v létě 2008. Část na­šeho pobytu jsme strávili v hlavním městě Soulu, kde jsme díky panu faráři Lee získali cenově dostupné ubytování v budově ženské organizace Presbyterní církve Koreje. S laskavými zástupkyněmi této organizace jsme měli možnost se osobně setkat a dokonce jsme s nimi byli na tradičním korejském obě­dě. Korejská jídla se skládají z ryb, mořských plodů, rýže, těstovin, čerstvé i nakládané zele­niny, z čehož vyplývá, že jsou zdravější než jídla klasické české kuchyně. Jediný problém byla pro nás konzumace jídla dřevěnými hůl­kami, ale naši hostitelé byli velmi tolerantní, takže jsme dostali všude příbor nebo lžíci. Z nápojů byl pro nás zajímavý chutný rýžový nápoj.
Během našeho pobytu v Soulu byli našimi las­kavými průvodci Hasulki Baeck, který nyní studuje v Praze český jazyk a připravuje se na studium hudby v ČR a  je pravidelným náv­štěv­níkem českých nedělních bohoslužeb našeho kostela, a spolu s ním studentka Minnie z jejich společného soulského protestantského sboru. S nimi oběma jsme měli možnost na­vštívit krásná místa Soulu, např. bohoslužbu ve velkém kostele pro asi tisíc věřících, muzeum historie Koreje, centrum města a Národní hřbi­tov, kde jsou pohřbeni korejští císaři, ale i pad­lí vojáci z různých válek.
Velkým zážitkem bylo pro nás pozvání na večeři do domu Hasulkiho tatínka, p. faráře Baecka a setkání s jeho rozvětvenou rodinou. Jeho milá manželka pro nás všechny připravila přepychovou hostinu. S panem farářem jsme měli možnost navštívit centrum Soulu v noci. Nádherná hra barevných světel na nás zanechala velký dojem.
Měli jsme také možnost zůčastnit se nedělních bohoslužeb ve sboru, který vede p. farář Baeck, otec Hasulkiho (viz výše). Zvláštní pro nás bylo zjištění, že sbor sídlí nikoliv v samostatné budově kostela, jak je tomu zvykem v ČR, ale zaujímá část patra obytné budovy. V tomto sboru působí skvělý pěvecký sbor, který vedl Hasulki a hudební doprovod
(Hasulki – klavír, jeho bratr kontrabas a další člen bicí). Po bohoslužbách se podával všem chutný oběd, který připravila paní farářová s dalšími ženami. Byla to pro nás velmi zajímavá zkušenost.
Jediné překvapení pro nás bylo to, že pouze v soulském metru byly nápisy v latince, jinak bylo vše psáno pouze korejským písmem, což nám znemožnilo například cestovat autousy MHD. Jinak byly naše zkušenosti veskrze kladné.
Další část jsme strávili cestováním po Jižní Koreji s cestovní kanceláří, většinou jsme jezdili společně s korejskou komunitou žijící v USA, která přijela navštívit svou rodnou zem. Navštívili jsme mnohé překrásné budhistické chrámy, císařské paláce, pěstěné zahrady, zajímavý ostrov Jeju na jihu země až po demilitarizovanou zónu, což je smutné ostře střežené místo hranice se Severní Koreou.
Návštěva této nevelké, ale velmi zajímavé prosperující asijské země, v nás zanechala hluboký dojem. Pokud by byla vhodná příležitost a možnost, rádi bychom se tam alespoň na krátký čas vrátili.

Marcela a Jiří Holých, Praha 18. 1. 2010


zpět ...
© 2005 archa.cz