0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Špetka historie
Pro osvěžení paměti jsem si pročetla staré zápisy ze schůzí staršovstva a myslím, že by bylo docela zajímavé si připomenout některé události.

Již v srpnu 1999 pozval Jiří Štorek na star­šovstvo bratra faráře Lee a seznámil nás s Dohodou o spolupráci v misii mezi ČCE a Korejskou církví z roku 1997. Jong Sil Lee je zde jako koordinátor této spolupráce, za naši církev byl synodem doporučen bratr farář Štorek a projekt se měl uskutečnit na Jižním městě. Tento se ale nevydařil a tak oba faráři předložili staršovstvu návrh otevřít česko-korejské bohoslužby v našem sboru. Návrh byl posléze jednomyslně schválen a tak se 3. října 1999 se konaly za účasti asi čtyřiceti Korejců první ekumenické česko-korejské bohoslužby s vykonáním křtu dvou českých dětí a jednoho dítěte korejského.

V prosinci při třetích ekumenických boho­službách přinesl každý účastník dva malé dárky, vzájemně jsme se obdarovali a zbylé dárky pak oba faráři přinesli do Psychiatrické léčebny v Bohnicích a předali pacientům na pavilonu sexuologie. To byl, myslím, první krok k naší tradici, neboť o rok později, v listopadu 2000 jsme po ekumenických bohoslužbách uspořádali společný rozhovor s Korejci, po kterém nám nabídli jejich skvělé tradiční jídlo a uspořádali bazar šatstva. Výtěžek této akce (7 000 Kč) byl věnován na nákup individuálních dárků pro pacienty chronického oddělení PL, za nimiž nikdo nechodí. Dárky asi padesáti pacientům předali oba faráři a dva Korejci. Od roku 2001 jsme pořádali každoročně korejsko-český “bazar” jídel již v podobě, jak ho známe dnes.

Rok 2001 byl také rokem, kdy jsme se snažili o vzájemné poznávání v našich odlišných tradicích. Vytvořili jsme několik skupin, kde se Češi a Korejci setkávali při určité zájmové činnosti. Některé neměly dlouhé trvání (např. turistický), ale např. pěvecký kroužek nebo kroužek vaření byly docela úspěšné. Dodnes si pamatuji jednu korejskou píseň, kterou jsme nacvičili a pak ji čtyřhlasně zazpívali při ekumenických bohoslužbách (dnes se zpívá jako druhá korejská píseň při VP).

Vzpomínám také, jak jsme byli s bratrem farářem Štorkem a presbytery pozváni na slavnostní otevření korejské restaurace na Žižkově, na jejich přátelské přijetí, zahájení korejskou a českou modlitbou a pak samozřejmě na výtečné korejské jídlo.

4. května 2003 se po bohoslužbách se konal první česko-korejský den, kdy jsme byli pozváni ke společnému setkání, sportovním hrám a poté společnému obědu, připraveném korejskými sestrami. Od té doby se česko-korejský den konal každoročně, v zajištění sportovních akcí jsme se střídali s Korejci.

Zvláštní pozornost by si zasluhovala vzpomínka na postavení zvonice (díky obětavosti Korejců) a slavnostní zavěšení zvonů, a na podporu střediska Diakonie v Ďáblicích (např. benefiční koncert u Salvátora, kde vystoupil čtyřiceti členný ženský korejský sbor ze Soulu).

Myslím, že těch 10 let společné cesty s Korejci bylo pro nás všechny velmi obohacující. Za to bych chtěla poděkovat bratrům farářům Jiřímu Štorkovi i Jong Silu Lee, kteří stáli u zrodu této cesty. A doufám, že spolu ještě nějaký čas půjdeme.

Hana Lipavská


zpět ...
© 2005 archa.cz