0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Korejské vánoce
...jak se vánoční svátky slaví v Jižní Koreji

Před stodvaceti lety, kdy křesťanství přišlo do Koreje, slavili Vánoce nejdříve jen zahraniční misionáři. Misionáři využívali aktivně Vánoce pro šíření evangelia. Na Štědrý den zvali misionáři místní obyvatelstvo do svých domů, seznamovali je se skvělými výrobky i kulturou Západu a nabízeli jim vánoční cukroví a sladkosti. Na Boží hod vánoční pořádali v kostele bohoslužby a rozdávali účastníkům bohoslužeb vánoční dárky. Teprve po uplynutí asi deseti let začali Korejci v podstatě chápat, co to je kultura Vánoc. Ale skutečné vánoční zvyky a způsoby byly Korejcům představovány od třicátých let minulého století. Tehdy se poprvé objevily v Koreji „Christmas seals“ – vánoční poštovní známky a nálepky, které sloužily charitativním účelům.

V třicátých letech minulého století jedny korejské noviny napsaly „Veselé Vánoce – den, kdy se narodil Ježíš“ a vysvětlily, že tento den je pro lidi ze Západu ještě větším svátkem než největší svátek pro Korejce – Nový rok. A napsaly o západních vánočních zvycích následující: „Všechny firmy se načas uzavřou a členové rodiny a přátelé si vyměňují dárky.“ Jakmile se vánoční svátky zakořenily v korejské společnosti, začaly se též silně komercionalizovat. Korejské noviny již tehdy kritizovaly, že: „Vánoce jsou bezpochyby významnou křesťanskou slavností, ale postupně se mění v každoroční akci pouze pro Otce Vánoc – Santa Clause.“ V Koreji byl Boží hod vánoční ustanoven jako sváteční den od roku 1949. V té době byl zákaz nočního vycházení od půlnoci do 4 hodin ráno. Ale na Štědrý den a Boží hod byl zákaz nočního vycházení zrušen a mnoho lidí mohlo vyjít do ulic, ne aby slavili svátky vánoční, aby bavili se naplno celou noc.

Od padesátých let minulého století se v Koreji začala objevovat vánoční přání – pohlednice. Stát pořádal kampaně, aby žáci ze škol posílaly vojákům vánoční přání a dárky. Na ulicích začaly sbory Armády spásy od roku 1928 pořádat vánoční charitativní sbírky. Z těchto sbírek pak sbory navařily hustou polévku a nakrmily bezdomovce. Korejské vánoce se soustředí na pouhé dva dny – 24. a 25. prosince a jejich hlavním cílem je postarat se o lidi v nouzi. V korejské církvi nemají Vánoce křesťanskou tradici, ale je to slavnost, při níž se setkávají všichni členové sboru. Večer na Štědrý den členové sboru společně hrají hry nebo pořádají koncerty, které připravili. Poté se dobrovolníci rozdělí do skupin a ráno podobně jako český Mikuláš navštěvují jednotlivé domácnosti členů sboru, zpívají koledy, přejí štěstí a sbírají dárky, které pak rozdávají lidem v nouzi a lidem pracujícím i o svátku. A na Boží hod dopoledne končí všechny vánoční akce bohoslužbou.

Jongsil LEE


zpět ...
© 2005 archa.cz