0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Taizé v Kobylisích
29. prosince 2014 – 2. ledna 2015

Poslední dny starého a první dny nového roku jsme sdíleli s mladými křesťany, kteří přijeli do Prahy na Pouť důvěry na zemi, na setkání komunity Taizé. Radostnou zprávu o Kristově přítomnosti v kobyliském sboru a jednotě jeho církve jsme prožívali s poutníky z Francie, Polska, Rumunska, Chorvatska i Koreje. Do kobyliského kostela jich přijelo v pondělí 29. prosince padesátjedna, dvacetjedna jich bylo ubytováno ve sborovém domě a třicet v rodinách. Na ranní modlitby pak přicházelo ještě sedm Korejců a několik Čechů. Jedním z mnoha důležitých momentů setkání v Kobylisích byl i silvestrovský večer. Modlitbou za mír s korejskými členy sboru a spontánním Festivalem národů připraveným poutníky jsme chválili Kristovu církev zastoupenou zde římskými katolíky, pravoslavnými, lutherány i evangelíky. Výzva k tiché modlitbě vyšla v bohoslužbě na čas půlnoční, kdy kolem kobyliského kostela vybuchovaly ohlušující ohňostroje. Chvíle ztišení a vědomí Hospodinovy ochrany byly poděkováním za dny prožité v minulém roce a posilou do dnů následujících. Oslavy příchodu nového roku bez kapky alkoholu, chlebíčků a petard se nás účastnilo téměř sedmdesát. Přátelství, naděje a důvěra rostou, když se o ně dělíme, všichni poutníci o které jsem se v Kobylisích starali, děkovali sboru za vřelé přijetí. Je tedy důležité poděkovat všem, kteří jakkoli k setkání přispěli. Těm co napekli koláče, poutníky ubytovali, nebo je pozvali na novoroční oběd. Velký dík patří těm, kteří pomáhali v kostele s ubytováním, s přípravou snídaní a úklidem. I koordinátorům příprav, průvodcům modlitbami a tlumočníkům, kterými byli kobyliští faráři Ondřej Kolář a Kwanghyun Ryu.

Fotogalerii ze setkání Taizé v Kobylisích najdete na stránkách Facebooku.


zpět ...
© 2005 archa.cz