0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Misijní dohoda
mezi Presbyterní církví v Koreji a Českobratrskou církví evangelickou uzavřená z usnesení synodů obou církví.

mezi Presbyterní církví v Koreji a Českobratrskou církví evangelickou uzavřená z usnesení synodů obou církví:

Při uzavírání dohody o partnerském vztahu mezi Presbyterní církví Koreje a ČCE obě církve vyznávají, že podstatou vzájemné spolupráce je povolání ke službě v Kristu v jeho těle – církvi, a to všech, kdo v něho věří. Ti jsou živými kameny jediného chrámu a ratolestmi jediného vinného kmene. Naše spolupráce pramení ze společenství s trojjediným Bohem a je stvrzován svátostmi křtu a večeře Páně. Je prvotinou jednoty z níž se, podle Božího záměru, má radovat celé lidské pokolení při příchodu jeho království. Vzájemná spolupráce nás má trvale otvírat pro druhé tak, aby všichni lidé mohli přicházet a přijmout Boží lásku.
Dohoda o spolupráci mezi Presbyterní církví Koreje a ČCE nesmí být chápána výlučně. Naopak má napomáht srůstání církví v Koreji i v České republice. Aby toto společenství církví v Koreji s církvemi v České republice bylo posíleno, vyjadřujeme souhlas s uzavřením dohody o spolupráci mezi našimi církvemi.

1) Obě církve vyznávají jednotu Církve v Pánu i společnou misijní odpovědnbost za celé lidstvo.
2) Aby docházelo k hlubšímu poznání dějin církve i teologie a aby se prohlubovaly vzájemné přímluvné modlitby, budou si obě církve vyměňovat zprávy o událostech a vývoji v obou církevních společenstvích.
3) Obě církve budou v zájmu lepší přípravy církevních pracovníků při plnění úkolů podle možností uskutečňovat výměnu farářů a laiků, mládeže, žen, studentů i profesorů teologie.
4) Obě církve budou spolupracovat při zvěstování evangelia Korejcům žijícím v České republice.
5) Českobratrská církev evangelická v odpovědnosti za principy demokracie a svobody pro všechny občany se bude zajímat o rozdělené rodiny a o mír v Koreji.
6) Obě církve budou usilovat o přeložení publikací a historických dokumentů týkajících se české reformace a reformační teologie Českobratrské církve evangelické.
7) Aby bylo posíleno partnerství v misii a prohloubeno teologické porozumění, budou obě církve podle potřeby připravovat vzájemné konzultace.


zpět ...
© 2005 archa.cz