0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Společenství s Korejci
Šest let slaví Češi a Korejci v našem sboru společné ekumenické bohoslužby (30.9.2005).

S Korejci slavíme každou první neděli v měsíci při ekumenických bohoslužbách večeři Páně. Od počátečního napjatého očekávání co to přinese jsme přešli k přátelským gestům, rozhovorům a připravujeme širší spolupráci v oblasti diakonické a misijní. Dnes už si nedovedeme představit 1. neděli v měsíci neekumenicky. Máme radost i z toho, že před polednem po všechny ostatní neděle mají naši přátelé bohoslužby ve své vlastní řeči. Dům zní jiným typem zbožnosti, jinými zpěvy. Po bohoslužbě se korejští bratři a sestry sejdou kolem stolu, aby probrali důležité věci své komunity. Děti a mládež si hrají v domě nebo na sousedním hřišti. I veřejnost už ví o tom, že korejská menšina je hostem našeho sboru. A my se máme co učit z korejské kultury a vybraných způsobů. Obdivujeme jejich zpěv i kuchyni, nejvíce však jejich jemné a angažované přátelství.

J. P. Štorek


zpět ...
© 2005 archa.cz