0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Ekumenická shromáždění pro děti
se rozběhla už v minulém školním roce a po prázdninové pauze opět pokračují. V září se programu ujala česká strana a nadále se budeme s Korejci v přípravě střídat. Příprava těchto setkání není jednoduchá: je zapotřebí vypracovat program, poté ho s dostatečným předstihem přeložit do angličtiny, aby si ho pak druhá strana mohla přeložit opět do svého jazyka. Písně se zpívají v angličtině, aby si všechny děti zazpívaly dohromady. Hodně se pracuje také s obrázky. Do budoucna uvažujeme o tom, že by téma dětského shromáždění bylo shodné s tématem či biblickým textem nedělní bohoslužby.

Když jsme s paní Yeon-Sil Cheong hodnotili podobu a průběh dětských setkání, napsala nám mimo jiné: „Velice děkuji za vše – dobré kázání, výborné obrázky, glóbus a materiály pro aktivity. Zejména mi udělalo radost, že se české a korejské děti aktivně podílely na bohoslužbě. Ráda bych s vámi hovořila o programu po dětských bohoslužbách. Momentálně máme nějaké programy pro děti po skončení bohoslužeb. Studium bible v angličtině pro děti ve věku 6–8 / 9–12 let (dvě třídy) a práce s papírem (origami) pro mladší děti do šesti let. Pokud by vaše děti chtěly navštěvovat tyto třídy, rádi je kdykoli uvítáme. Pokud samozřejmě vy nebo čeští učitelé budete chtít našim učitelům pomoci (zejména při studiu bible v angličtině), bude nás to velice těšit. (...) Můžeme také připravit nějaké nové programy, pokud by je české děti a učitelé chtěli navštěvovat. Jsme otevřeni pro jakékoli vaše návrhy. Chceme, aby se naše děti – české a korejské – spřátelily. Doufám, že prostřednictvím dětské ekumenické bohoslužby a následujících programů bude naše církev dále duchovně růst.“

Tato nabídka nám udělala radost. Česko-korejská setkávání jsou velkým obdarováním nejen pro dospělé, ale stejně tak i pro děti, které mají možnost se již od malička seznamovat s odlišnou kulturou i církevní tradicí, nechat se jí obohatit a učit se také vzájemnému respektu. Vzpomeňme jen na úspěšné česko-korejské dětské odpoledne! Jistě stojí za to se nechat pozvat a uvažovat, jako podobu tato nedělní setkání mohou mít a co do nich můžeme sami vnést. Možná, že se ekumenická bohoslužba časem rozšíří na jakési česko-korejské dopoledne. Každopádně se nebojte první neděli v měsíci vzít s sebou do kostela děti. Program je pro ně zajištěn.

Ondřej a Kornélia Kolářovi


zpět ...
© 2005 archa.cz