0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Příběh jednoho asiata ve staršovstvu sboru...
Bylo to v podvečer jednoho zimního dne roku 2009, byl jsem na cestě zpět do Prahy z mojí pracovní cesty na jihu Čech, když zazvonil můj mobilní telefon. Otec, ukazoval displej telefonu. Jako řádný řidič, respektující zákony tohoto státu, jsem si zapnul bluetooth handsfree sadu – ano, občas je technologie dobrá věc (skutečně to někdy k něčemu je!) – a místo písničky skupiny ABBA – Honey honey – zazněl najednou z reproduktoru auta hlas mého milovaného otce, bratra faráře Lee.
Aniž bych s ním předtím mluvil, tušil jsem po tolika letech soužití, proč mě volá. Otec je zvyklý mi volat vždy v podvečer, pokud je třeba něco důležitého prodiskutovat. Otec by tvrdil, že to je náhoda..., ale ve skutečnosti je tomu tak.
Trefa! I tentokrát jsem měl pravdu. Potřeboval se mnou probrat jedno technické řešení – jazykovou bariéru při návštěvě korejských členů ve staršovstvu. Požádal mě, abych se zúčastnil jednou měsíčně na zasedání staršovstva české části sboru a přitom simultánně tlumočil pro korejské členy.
Jako profesionální, certifikovaný tlumočník a překladatel jmenovaný městským soudem, jsem otci vysvětlil, že podobu jednání staršovstva není možné tlumočit, ale navrhl jsem alternativní variantu, že udělám shrnutí jednání v korejštině.
Tak začaly moje návštěvy ve staršovstvu kobyliského sboru U Jákobova žebříku.
Skvělé. A dojem z mé první návštěvy? Milé tváře bratra faráře Erdingra, Rejchrta a dalších členů sboru, které vídám jednou týdně –
možná ani ne, pokud přijdu o něco později do kostela – v neděli. A hlavně tvarohové, marmeládové domácí buchty paní Jany a káva!
Jednání nejednání, tlumočení a netlumočení. Nevím. Jsem tady prostě rád. Dozvím se nové zajímavé věci, o dění ale i o bolestech našeho sboru. Budu mluvit jen za sebe, ale vidím skutečné demokratické jednání (které nevidíme v parlamentu tohoto státu), solidaritu členů staršovstva, vůli něco udělat pro sbor, tedy pro tělo našeho Ježíže Krista kterého vyznáváme. Krásnější už to být nemůže!
Trápí mě občas ta skutečnost, že opravdu nemohu přeložit slovo od slova, ale jen to nej-důležitější a že nemohu všechny radosti a slzy předat Korejcům, neboť pensum prodisku­tované věci je skutečně takové, že to moje hlava a jazyk prostě nezvládají.
Nyní je duben roku 2011. Je to něco přes rok, co už chodím na jednání staršovstva. Společná jednání jsou podle mého názoru velmi důležitá a krásná záležitost. Korejci tímto více pozná­vají Čechy – jejich styl života a kulturu. Národnostní rozdíl a jazyková bariéra jsou velmi těžká otázka pro společenství jako je kobyliský sbor, ale myslím si, že to zatím zvládáme výborně.
Dostávám se k závěru. Psal se rok 1996, kdy tři šikmoocí asiaté vstoupili do dveří kobyliského sboru. Od té doby naši čeští bratři a sestry ví, že ti první tři byli Korejci – rodina LEE – a dnes už rozeznávají Korejce od Mogolců i Japonců! Jak úžasný je to vývoj!
Dnes tvoří nemalou část sboru cizinci – hlavně asiaté – ale také druhá generace Korejců. Nastal nejvyšší čas se o tyto děti více starat. Pomáhat jim hledat vlastní identitu, vzdělávat je, hrát roli křesťanského lídra – chtě nechtě – v globalizo­vaném světě.
Návštěva Korejců v české části staršovstva nabývá podle mého názoru skutečný význam, tehdy, když na půdě tohoto jednání plného lásky, respektu a solidarity začne diskuse o „společné budoucnosti“.

Hyunwoo LEEzpět ...
© 2005 archa.cz