0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Biblické hodiny pro děti
Biblické hodiny pro děti jsou určeny pro školní děti a jsou součástí křesťanské výchovy. Navazují na tradici tzv. „výuky náboženství“. Nekonají se ve škole, jak tomu bylo v dřívějších dobách, ale scházíme se v pátek v odpoledních hodinách ve sborových prostorách na faře. Čteme z bible, seznamujeme se se základními biblickými příběhy, tématy a osobnostmi. A to formou přiměřenou a přijatelnou pro všechny přítomné. Biblická hodina již zdaleka není monolog učitele, ale interaktivní výukou se do výkladu a témat zapojují samotné děti. Modlíme se, zpíváme, malujeme, tvoříme, nacvičujeme vánoční program a v poslední době také hrajeme hry.

Učíme se vytvářet sborové společenství, snažíme se mít mezi sebou vztahy plné otevřenosti, důvěry, přátelství a ohleduplnosti.

Biblická hodina je určena pro školní děti nejen našeho farního sboru, ale i pro ty děti, které nežijí v církvi. Každého rádi přivítáme, místa je tu dost.

Děti se setkávají jednou týdně ve školním roce, aktuální čas setkání najdete v sekci termíny


zpět ...
© 2005 archa.cz