0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Kostel U Jákobova žebříku
je místem setkávání křesťanů různých národů a tradic.
Je sídlem farního sboru Českobratrské církve evangelické.


Jádrem života sboru je nedělní bohoslužba se zvěstováním Božího slova a vysluhováním svaté večeře Páně. Scházíme se také během týdne k biblickým hodinám a jiným setkáním různých generací.

Zvláštním obdarováním sboru je soužití s korejskými a japonskými křesťany.
Každou první neděli v měsíci slavíme společné mezinárodní bohoslužby.

Spolupracujeme s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, kde farář pravidelně koná bohoslužby.

Jsme patronátním sborem Bratrské školy v pražských Holešovicích, farář zde vyučuje.

Bohoslužby vykonáváme také v domově pro seniory Nová Slunečnice.

V kostele se schází spolek Logos, společenství křesťanů s homosexuální orientací.

Komunitní centrum U Jákobova žebříku rozvíjí sborové aktivity v oblasti sociální, kulturní a vzdělávací.


Sál kostela s celkovou kapacitou 120 osob nabízíme k pronajmutí.
V prostorách sborového domu poskytujeme také ubytování. Přístup do všech částí kostela je bezbariérový.




zpět ...
© 2005 archa.cz