0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Co nového v Diakonii v Ďáblicích
V minulé Terase jsme psali o tom, že ukončení civilní služby před nás staví problém jak zajistit dopravu dvanáctiletého Šimona s těžkým zdravotním postižením do stacionáře. Pečovatelky jeho přemístění z auta samy nezvládnou. V tuto chvíli radostně sdělujeme, že problém je vyřešen. Získali jsme grantové peníze z EU - PHARE, organizace, která před vstupem České republiky do Evropské unie podporovala úspěšné projekty neziskových organizací. I my jsme v loňském roce napsali rozsáhlý projekt, který popisuje naši sociální práci na okraji Prahy a zmiňuje potřebu auta, abychom mohli navštěvovat i místa špatně dostupná veřejnou dopravou. Pamatovali jsme přitom také na dopravu lidí na invalidním vozíku.

Auto Renault Kangoo, které má speciální úpravu, jsme zakoupili začátkem června a už za krátkou dobu užívání z něj máme ty nejlepší dojmy nejen my, ale i naši klienti. Šimona jeho maminka doma uloží do vozíku, se kterým pak naše pečovatelka vjede po rampě do auta a bezpečně ho dopraví až do stacionáře. Těšíme se, že vám naše speciální auto některou neděli po prázdninách předvedeme.

Šimon není jediným dítětem s postižením, pro něhož zajišťujeme pomoc a vyhledáváme finanční zdroje na její úhradu. Je totiž našim záměrem poskytovat podporu a pomoc rodinám, které trvale pečují o své dítě s těžkým zdravotním postižením v domácím prostředí. Podle našich zkušeností jsou ohroženou skupinou, která propadla sítem zákona o sociální pomoci. Nedostatek finančních prostředků (matkám je státem přiznaná dávka na péči o dítě s postižením ve výši 3 670 Kč) neumožňuje těmto rodinám o pomoc žádat.

Finanční prostředky projektu z EU-PHARE, který musel být zaměřen pouze na sociální pomoc seniorům, nám umožnil také vytištění informací o nabídce našich sociálních služeb. Na letáku s námi trpělivě spolupracoval Jan Bouček, graficky ho připravil a zajistil nám tiskárnu, a vy se s ním můžete seznámit na nástěnce ve vstupní hale.

Lydie Veselá


zpět ...
© 2005 archa.cz