0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Den dětí i dospělých
Nápad uspořádat dětský den na faře vzešel z rozhovorů mezi „třicátníky“. Uvědomili jsme si, že nám chybí setkání, kde se můžeme víc poznat a užijí si ho také děti. Na rozhovory, vzájemné sdílení a různé hry byl sice prostor i při nedávném výšlapu do okolí Prahy, který se sice moc vydařil, ale chybělo mu symbolické zakončení: posezení u ohně a opékání něčeho dobrého a nezdravého :-). Dětský den tedy byl takovou pozdní tečkou za tímto výletem. Dějištěm setkání se stala farní zahrada (mimochodem: ta patřila k mnoha věcem, na které jsme se při příchodu do kobyliského sboru velmi těšili). „Tématem“ celého setkání bylo stvoření světa. Po úvodní pobožnosti následovala soutěž, při níž bylo asi 35 dětí rozděleno do několika skupin. Ty musely plnit úkoly u šesti stanovišť, která představovala šest dnů stvoření. Počasí nám vyšlo, takže ani nedošlo na alternativní program pod střechou a mohlo se začít s přípravou ohně. Posezení se protáhlo až skoro do noci, dokud se nespálilo všechno nachystané dříví. Na setkání byli pozváni také členové korejské části sboru. Zúčastnili se ho v hojném počtu a dokonce zajistili malou, ale odvážnou tlumočnici. Jazykové bariéry, které občas dokážou znejistět nás dospělé, ovšem děti příliš netrápily, takže zábava rozhodně nevázla. Na viděnou zas někdy na zahradě!

Ondřej Kolářzpět ...
© 2005 archa.cz