0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
zpět ...
Našim varhanám je 20 let
Dne 31. května letošního roku uplynulo 20 let od doby, kdy byly v našem kostele uvedeny do služby sboru nové varhany. Varhany jsou darem Saské církve, která v roce 1991 nabídla sborům naší církve celkem troje varhany. Náš sbor patřil mezi ty vyvolené, další dvoje varhany byly postaveny jednak ve vršovickém sboru (po nuceném přestěhování vršovického sboru do objektu v Tulské ulici byly z nedostatku prostoru v novém místě instalovány u Martina ve zdi) a jednak v libereckém sboru ČCE. Stavitelem varhan v našem sboru byla představiteli Saské církve vybrána firma pana Wünninga z Großolbersdorfu, což je malé městečko ležící asi 20 km za naší státní hranicí v blízkosti Chemnitz. Pracovníci firmy pana Wünninga varhany z přivezených dílů do našeho kostela sestavovali 30. 4. – 31. 5. 1992. Z našich členů při jejich stavbě vypomáhali hlavně br. Zeman a v záležitostech pře­dělání elektroinstalace na kruchtě br. Oldřich Turek. Slavnostní uvedení varhan do služby našemu sboru bylo dne 31. 5. 1992.

Nástroj svou velikostí z varhanářského hlediska se řadí k malým. Má jeden manuál a pedálnici a obsahuje 601 píšťal. Nejdelší z nich je dlouhá 2,5 m, nejkratší cca 1,5 cm. Velikost našich varhan byla limitována velikostí kruchty a velikostí bohoslužebného prostoru. Domnívám se, že v obou těchto směrech byla jejich dispozice panem Wünningem zvolena velmi šťastně. O našich varhanách a jejich zvukové kvalitě se velmi pochvalně vyjádřila již řada účastníků a hostů našich bohoslužebných shromáždění.

Naše varhany slouží nejen při bohoslužebných shromážděních v našem sboru, ale také při svatebních, pohřebních a jiných shromážděních, při občasných koncertech a díky již více jak deseti rozhlasovým přenosům našich bohoslužeb posloužily k doprovodu zpěvu i širší náboženské veřejnosti. Díky Bohu za ně!

Zájemcům rád posloužím k bližšímu seznámení s našimi varhanami.

Jiří Polák


zpět ...
© 2005 archa.cz