0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
Terasa 38
Volba 2. faráře sboru
V neděli 25. června 2006 se uskutečnilo mimořádné sborové shromáždění s jediným bodem programu – volbou 2. faráře sboru. Staršovstvo na toto místo kandidovalo sestru farářku Simonu Tesařovou, která byla zvolena a bude pracovat na půl úvazku do konce tohoto roku. Dál se chce věnovat vězeňské službě.

více ...

Adopce na dálku
Pokračujeme ve sbírce na pomoc „vzdáleným“ dětem, kterým chudoba nedovoluje získat vzdělání. Během minulé sbírky se za několika málo měsíců ve sboru podařilo vybrat příslušné částky na úhradu školného pro obě děti. Nadále podporujeme indickou dívku Nishitu a nově dvanáctiletého ugandského chlapce Amose Kizzu, protestantského vyznání, jehož oblíbeným předmětem je matematika a koníčkem fotbal.

více ...

Sborový výlet v sobotu 10. června – do Krabčic a na horu Říp

více ...

© 2005 archa.cz