0
Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 737 272 252
e-mail: kosteljakob@volny.cz
 
Aktuálně od Jákobova žebříku
Informace o aktuálním sborovém životě.
18. srpna (středa)
15:30 bohoslužba v kostele svatého Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
22. srpna (neděle)
9:30 bohoslužba v češtině v kostele U Jákobova žebříku a na internetu (káže sestra farářka Anna Pokorná)

11:30 bohoslužba v korejštině v kostele U Jákobova žebříku

14:00 bohoslužba v japonštině v kostele U Jákobova žebříku
QR kód
Pro snazší zadání sbírky je možné využít tento QR kód:
Terasa 45
Z kázání - 2. 12. 2007
1. neděle adventní – ekumenické bohoslužby, text: 1. Moj 8, 21-22

více ...

Adventní večer v Ďáblicích
„Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici a oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním a za ním, volaly: Hosanna synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosanna na výsostech“.
Mat 21, 8-9

více ...

© 2005 archa.cz